“Vitejte na mých stránkách.

Začíná rok 2019 a s ním přichází naplnění času veliké evoluční transformace lidského vědomí. To doposud byla jen příprava. Nyní je čas, kdy každý z nás může projevit naplno svůj potenciál. Jde však o to, aby záměr byl vždy spojen “PRO SEBE I OSTATNÍ BYTOSTI.” A také ve Vědomi “ KDO NAPLŇUJE SVŮJ POTENCIÁL?”

Byl mi dán Dar Poznání. Mám zkušenosti ŽENY. Poslední 4 roky se rozpadalo vše, aby se mohlo realizovat nové. Proto nyní vkládám aktuální fotografii s prosbou i přáním ke všem, kteří navštíví tyto stránky.

PROSÍM, KOUKEJTE, VIĎTE, ZŘETE, SEBE I DRUHÉ NOVĚ! NECHTE ODEJIT VZPOMÍNKY, PŘEDSTAVY, KONCEPTY O SOBĚ I DRUHÝCH. NECHTE OTEVŘÍT TEN PROSTOR, KDE ZMIZÍ VŠE NAUČENÉ. DOVOLTE SEBE, DRUHÉ, SVĚT VIDĚT OČIMA, SRDCEM. BEZ STARÝCH ZVYKŮ A NÁNOSŮ MINULOSTI. JEDINĚ TAK DOKÁŽEME SPOLEČNĚ BÝT V SOULADU S EVOLUCÍ.”

Děkuji nám všem.
Přejete-li si zažít dotek Přítomnosti SOUCITU v této chaotické vlně evoluce. Prožít, slyšet, vidět, cítit v nové vibraci, v novém naladění.
A máte-li chuť a odvahu setkání zorganizovat, napište na domluvu na info@kalyani.cz.
Ozveme se Vám.

Co mne poutalo, mrtvo jest. Co mne obklopovalo, bylo překonáno. Tužby skončily a jsem vysvobozena z nevědomosti. Jeden svět jsem nechala za sebou za pomoci druhého a nyní jako obraz jsem uvolněna z jeho podoby. Jsem uvolněna z řetězce zapomnění, jenž existuje v čase.
Od této chvíle kráčím k Velkému věku, k Eónu, a tam, kde čas tiše odpočívá v své nekonečnosti, i já spočinu v Tichosti.

(Tajemství Marie Magdaleny, Cynthia Bourgeault, str.86)

A přidávám tři kratičké meditačně - koanové básně.
Jsou psány pro transformaci mysli. A nejen pro ni. Také pro Duše, které hledají. A také pro Ty, kdo souzní v nalezení, v odevzdání.

First Feature Image
First Feature Image


Dokud byla modlitba a já,
Mohla jsem se opravdově modlit
Když TEĎ,
jen Prázdno JEST,
kvetouc samo sebou,
V těle ženy,
znamená to, že se nemodlím?22.7. 14 Kalyani ©

Second Feature Image
First Feature Image

Vždy jsem milovala
pozorovat a vnímat
listy javoru
Teď vím, že JSEM
V listech javoru
Milující
Vzpomínkou
na listy a kmen
Vinné révy...
Ne-vinné révy

22.7. 14 Kalyani ©

Third Feature Image
First Feature Image

Zeptejte se mě.
Kdy jsem vstoupila,
do času a prostoru.
Možná Teď.
Na chvíli.
Kvůli otázce.

25.7.14 Kalyani ©

Přeji si ať tyto stránky jsou jako otevřené okno. Vše co tu píši a nabízím, ať pomůže hledět, Být, Žít, Tvořit.
Pro Štěstí všech Bytostí této Planety, pro svobodu Duší v živých tělech. Okno, které je oknem do Sebe. Okno bez rámu. Bez venku a uvnitř.
Záleží jen na Vás odkud a kam hledíte, kde stojíte. Kde a kdo TEĎ jste. Nebo Ne - jste?

Těším se na Živé se - tkání
Subham Astu Sarva Džagatam


Kuan Jin

Učinila jsem slib.
A dodržela jej.
Dosáhla jsem osvícení,
ale místo abych přešla
do stavu Věčné Blaženosti,
jsem si ponechala lidskou podobu.
Dokud všechny bytosti nedosáhnou Osvícení.
Tak jsem mohla důvěrně poznat bolest,
kterou lidé cítí.
Proto, že jsem vnímala
a pochopila bídu a utrpení,
pro mé rozhodnutí mi říkají Soucitná.
Ta, jejíž jméno zmírňuje veškerá utrpení.
Ty bys snad nepočkala
kdybys cítila, co ostatní,
trpěla jako ostatní,
znala jejich bolest, jako svou vlastní?
Nepočkala bys raději, až skončí všechno utrpení a bolest,
a všechny Bytosti dosáhnou osvícení?
Neviděla jsem jinou možnost.


Kalyani: Já také ne, v TEĎ už je zřena.
(Text je z Karty Bohyně, od A.S.Marashinsky)


Kalyani: Často jsem byla a Jsem vedena, vidět skrytá poselství tam, kde ani třeba nejsou čekána. Ale ona tam JSOU. A kdo má uši k slyšení, SLYŠÍ.rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

ddddddddddddddddddddddddddddd

8 beautiful colors are given in the theme option. You can choose the best as per your requirement.

The most important feature that everybody wants nowadays. The theme is completely responsive and will look on mobile devices. The theme is also compatible with latest browsers.

Show your latest posts here.

By default no posts will appear. You need to create one.