Home » Aktuality 2017

Nejbližší akce (více o akcích)

Datum


16.11. – 19.11.

 a

a

Místo


Vysočina

Přihlášení


přihlásit

Media

Vhledy (více o vhledech)

“Ač realita světa nabízí rozmanité obrazy, Přítomnost Podstaty je neměnná…
a opakování obrazů, které tuto Podstatu připomínají, je Darem. Ať už jsou statické či pohyblivé.”

Přeji Štěstí …

Maharishi_2017

…bez omezení časem a prostorem.

Děkuji všem za Dary a spolutvorbu při léčení a transformaci mého těla
Děkuji za každý krok společné Cesty…