Home » Aktuality

Nejbližší akce

Datum


29.3. – 3.4.

 

 

Název


Kdo jsem já? Velikonoční meditace

Přejít


uzavřená skupina

 

Vhledy (více o vhledech)

Media

“Ač realita světa nabízí rozmanité obrazy, Přítomnost Podstaty je neměnná…
a opakování obrazů, které tuto Podstatu připomínají, je Darem. Ať už jsou statické či pohyblivé.”

Přeji Štěstí …

Maharishi_2017

…bez omezení časem a prostorem.

Děkuji všem za Dary a spolutvorbu při léčení a transformaci mého těla
Děkuji za každý krok společné Cesty…