Home » Vhledy » 12.3. 2015

V Přítomnosti – národa a lidství
12. 3. 2015

Včera 11.3. 2015 jsem byla s přítelkyněmi pro vodu u studánky sv. Jana.
Kdo mě zná v míře “mého” působení ví, že se zabývám i transformací historických traumat širších systémů.
Je to prostě součást mého poslání-povolání zde na Zemi.
Dokud to bude třeba.
Byla jsem přivedena k informační tabuli před bývalým klášterem.
Slova psaná pro památku “obětí” let 1948-1954.
Slova “svatojánská věznice” byla jako startér na vnímáni paradoxu těchto slov.
Co vše je za nimi ukryté!
Potom přítel poslal odkaz na hluboký projev prof. Petra Piťhy, probošta Kolegiátní kapituly Všech svatých na Pražském hradě.
Večer za mnou přišla dcera a smutně mi sdělovala, že nedopatřením zavadila o sochu keramického anděla,
kterému se ulomila obě křídla.
Následně jsem byla vedena shlédnout dokument o Martě Kubišové “Magický hlas rebelky”

“Mé” Srdce hoří. Jsme v dalším stupni vývoje. Národ se probouzí.
K nové, skutečné, vnitřně prožívané spiritualitě.
Spiritualitě lidství, etiky a skutečného Práva.
Práva na Život, na Život Věčný.

Ctím všechny směry a přístupy ke spiritualitě (spiritualita je pro mne i šamanismus, prostě všechny!) K té spiritualitě, jejíž Zdroj je nevyčerpatelným a jiskra z něj je uložena v nitru každého z nás. Projevuje se skrze každého jeho osobitým způsobem. Tady, živě na Zemi a ve spojení s Ní.

Vyzývám k vědomému kroku spojení a uvědomování si práva na svobodu a práva prožívat se vědomě.
Přeji klid a mír všem Duším z procesů 1948-1954. Přeji klid do rodin obětí i viníků. Přeji transformaci bolesti cítěné (nejen) v této době. Je jedno z pohledu zákona vyrovnání, proč se to dělo. To podstatné je, že se to dělo a my můžeme reagovat jako potomci víníků, potomci obětí a rozšiřovat zde nerovnováhu a boj.
Nebo můžeme v soucitu Srdce a Roz-umu tvořit novou spiritualitu lidství.
Povznést se nad “kdo, komu, za co a proč.” To je nekonečné roztáčení kol hry na oběti a viníky.
Viny a trestu. Život, skutečný život je mimo tyto koncepty mysli i nevědomé.

VIDEO – Projev prof. Petra Piťhy, probošta Kolegiátní kapituly Všech svatých na Pražském hradě
AA

Ta, jenž se inkarnovala v roce 1968. Vědomě, i jako Duše, člověk,  (tentokrát) žena… do tohoto národa.
V souladu s touto modlitbou.
VIDEO – Marta Kubišová – Modlitba pro Martu (1968)

V úctě
Kalyani