Home » O mně

Vetkáno do slov, nese TO známku oddělenosti, však s vědomím tohoto NIC trvale ve všem, i oddělenost stává se
průzračným Třpytem Prázdna
.
Sofie Kalyani 8. 4. 2016

a

Sofie Kalyani Sarras
a 

KořenySofie_allfest
Počata “na Dušičky” v listopadu 1968 v Krušných horách v Československé republice.
Inkarnována vědomě. Vědoma si hvězdného vědomí a Prázdna “za” tím.
Porozena s prožitkem blízkosti smrti matky, ve znamení Raka.
To zajistilo nepřipoutanost na “hmotném”.
Dětství prožívané vědomě. Od mala “slyší trávu růst.” Tedy – slyší znění Bytostí a jejich naladěnost nebo rozladěnost na puls Universa. Slyší puls Země. Dýchá vědomě. Spojení s Mistry neduality v dalších dimenzích, strážci a ochránci je pro ni přirozené. Slyší a následuje jejich vedení. “Spolutvoří” s nimi. Naopak se musí učit, že pro ostatní (třeba rodiče a kamarády) to přirozené není. Jasnoslyšnost, jasnomluvnost a jasnovědnost je Dar v rodě. Utajovaný v rámci společenského klimatu.
Často intenzivně v odporu a vzdoru k zaběhlým tradicím.
Poslání:

Nositelka a strážkyně hvězdného kódu moudrosti, soucitu a řádu ve spojení s Mistry živé energie.

Kmen 
S – soucit, svoboda
O – otevřenost, odvaha
F – frekvence, funkce
I  – iniciace, inspirace
E – estetika, energie
 a
Koruna – Jak se projevuje v TEĎ:
 • Provázení meditací linie Mistrů Královské jógy-Advaity (Neduality) s aktivní účastí dětí, kde navrací odpovědnost za spirituální (vědomý) vývoj do rukou = Srdcí rodin.
 • Zněním-zvukem-slovem. V Prvotním zvuku, propojena se středem Země provází iniciacemi, rituály nesoucími transformační a transcendentální zkušenost vedoucí k samouzdravení a samoosvobození.
 • Vědomým pohybem, tancem.
 • Učí zření a vědomou komunikaci, tzn. i vědomé naslouchání. Mezilidské i dalších sfér i zemských říší.
 • Vědomě s úctou rebeluje a bourá koncepty mysli zvyků staré doby ve sféře osobní, rodové, národní, spirituálních učení, které již naplnily svou funkci. Staré výklady “spirituálních” textů pomáhá překládat srozumitelně pro dnešní dobu.
 • Píše koány a básně, příběhy. “Maluje” modlitby k porodu a umírání.
 • Je spolutvůrkyní nového paradigmatu – přes životy :-))).
 • Štědře miluje.
Plody:
 • V systému zdravotnictví v době revoluce pomáhá zavádět nové standardy v nemocnicích. Podílí se v rámci hospicového hnutí na prosazení hospicové domácí péče. Prosazuje ideu Logoterapie (Dr. Frankl – léčby smyslem života).
 • Iniciuje a je spoluzakladatelkou školy “na kolečkách” Cestou domů. 
 • Iniciátorka, spoluautorka a průvodkyně Výcviku systemické konstelace a spirituální inteligence.
 • Iniciátorka a průvodkyně projektem Světlo ženy (12 let), kde vede ženy k vědomému životu a nebojování s muži.
 • Autorka školy pro ženy Tanec mystické růže. 
 • Iniciátorka projektu Vědomé početí.
 • Autorka řady metod a technik pro přechod do nové doby. Např. Kruh růstu, Čtyři rádci, Překročení horizontu rodičů, Meditace probouzení.

Jak to dělá?
Vědoma si kořenů. Tím, že nedělá, jen vědomě nechá, aby se dělo samo. Spočívá ve vědomí NEEXISTENCE VŠECH JEVŮ.

Jak se říká tomu, kdo je, zde na Zemi?
Blázen, Umělkyně, Rebelka,
Koučka, Facilitátorka,
Vizionářka, Iniciátorka, Inspirátorka,
Mistr, Vědma, Dákiní, Šamanka.
Zeptejte se těch, kteří ji zažívají “v akci”.