Home » Vhledy » 10.1.2018

Volba prezidenta 2018

10.1.2018

Volba prezidenta

 

Prezident Zeman má dlouhodobou podporu mezi lidmi, kteří mají pocit, že prohráli polistopadovou etapu. Umím si představit variantu, že při nízké volební účasti může vyhrát už v prvním kole, říká Josef Šlerka, datový analytik a šéf Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky.
Prosím, běžte 12. – 13. ledna volit, ať se nemusíme za svého prezidenta další 4 roky stydět… Libor Malý

Když mi přišla tato slova v e-mailu od “mého” muže Libora, cítila jsem velké pohnutí.
Jakoby cosi v centru mě čekalo na tuto i napsanou výzvu, na ten krok muže, který je si vědom. Netlačí, nebojuje, ale NEMLČÍ. Poukazuje jemně jako vizionář a dává prostor.
Ve mně, ženě, vnímající hluboké souvislosti, soucítící, se objevila slova, rozvíjející ta předchozí. Ta Vám teď nabízím.
Moje vyjádření k volbám.

Možná se zaobíráte otázkou: “Koho mám volit? Komu dát svůj hlas?”
A Vaše pozornost se upíná k jednotlivým kandidátům. Na jejich projev, stabilitu, kultivovanost, přehled. Snad i stav zdraví a moudrosti.
Někomu z Vás se možná ukazuje jeho vize, jak by vlastně měl prezident vypadat, působit? Možná se někdo z Vás zastaví a zamyslí nad vizí prezidenta. Dá si čas se opravdu vcítit a vnímat, co nabízí VOLBA PREZIDENTA. A nebo ani ne, a jen se zaměří na nabízený výběr kandidátů. S pocitem – tak je to dané.
Kolik lidí jde volit a uvědomuje si VOLBU?
Kolik lidí jde volit a uvědomuje si MOŽNOST ZMĚNY?
Kolik lidí jde volit a uvědomuje si DANOST A SETRVAČNOST?
Kolik lidí jde volit a myslí přitom na SOUVISLOSTI?
Kolik lidí jde volit a uvědomuje si SVOBODU VOLBY?
Kolik lidí jde volit a uvědomuje si PRÁVO VOLIT?
Kolik lidí jde volit a uvědomuje si jakým DAREM je možnost volit.
I když to celé rozhodování a volení v dnešních dnech je možné vnímat jako marné a beze smyslu.
Může se to tak leckomu jevit.
Jaký je můj pohled?
Je daný mým úhlem vnímání. Vnímám každou lidskou Bytost jako svobodnou a svéprávnou. S různým stupněm rozvinuté moudrosti, Poznání.  Vnímám v širokém kontextu planetárního vývoje. Evolučního skoku.
Jsme Bytosti pohybující se v rámci různých systemických celků. Se svými schopnostmi, kompetencemi, odpovědností a hodnotou. A také identitou. Identitou ČLOVĚK.
V rámci již nastavených mezinárodních i vnitronárodních vztahů, je v současnosti pro mne volba prezidenta právě o uvědomění si hodnoty člověka ve společnosti a jeho funkce. Funkce produkovat ze sebe moudrost, setrvávat v jistém nadhledu a rozhodovat se pro nejvyšší dobro všech Bytostí. Je to znovu o uvědomění si toho, zda forma, kterou politická struktura nabízí, je opravdu odpovídající potřebám současné společnosti.
Zda “ZVYK” mezinárodního vnímání politické struktury každého státu stále ještě odpovídá vývoji lidstva. A přináší opravdu možnost vývoje, svobody a růstu ČLOVĚKA.
Protože pokud si dobře uvědomuji, celá politická scéna se honosí tématy jako je zdraví lidí, ekonomická stabilita, sociální jistoty, ochrana státu.
To vše je přece pro LIDI. Kdyby nebylo ČLOVĚKA, nebude ani stát, ani politika, ani prezident.
A odtud je možné začít vnímat VOLBU PREZIDENTA.
Už to, jak samozřejmě jsou navrhováni v rámci kandidátů na prezidenta muži. Ani jedna žena. Představování a debaty jsou vedeny jen s muži. Jaká je úloha žen těchto mužů?
Proč se veřejně nepředstaví celý pár?
Všichni kandidáti se soustředí na ochranu státu. Což je nyní nevyhnutelné. U mužů. Je to jejich funkce.

Co však je opravdovou ochranou státu?
Jsou to vnitřně stabilní a odpovědní lidé. Jsou to moudré a sebevědomé Bytosti, vychované v respektu a úctě. Schopni spolu komunikovat, vést dialog a podporovat se. SOUCÍTIT. Jsou to naše děti, které jsou počaté, porozené a vychovávané vědomě. Jsou to naši rodiče a prarodiče, předci, kteří mají dávánu dostatečnou úctu a mají zajištěn důstojný odchod ze života na “druhý” břeh.
Jsou to lidé vychovávaní v jasnosti síly jejich schopností a darů. Jsou to lidé vychovávaní beze strachu. Bez strachu z boje o holý život a přežití.
Jsou to lidé posilovaní v jejich sebedůvěře a s podporou projevu jejich moudrosti. Ve vytváření prostoru pro prožívání vnitřní a vnější harmonie.
Je to ČLOVĚK, který prožívá naplno a veřejně kontakt se svou Podstatou. Který má důvěru v samoosvobozující a samoutvářecí princip universa. Člověk, který s důvěrou a vnitřní jasností dá kompetenci svému “kolegovi, kolegyni” prezidentovi, prezidentce… či oběma… prezidentskému páru, aby v jejich jméně jednali.
Pro nejvyšší dobro všech cítících Bytostí.

Proto jsou letošní volby pro mne hlavně vyjádřením svobody volby-pohybu a pozornosti.
Jít a pohnout se. Každý z nás se pohnout a vyjádřit, že toho jsme schopni. Že jsme schopni volby. Vím, že v těchto volbách nejde o to vybrat a rozhodnout, kdo je ten pravý prezident. Ale jde o to se jasně projevit. Dát do pole neomezených možností tu informaci toho, co si přejeme, že důvěřujeme své síle volit. Udělat ten krok. A důvěřovat, že naše rozhodnutí bude to nejmoudřejší pro teď. Že sami sebe vnímáme jako tvůrce této situace, ne jako její oběti. Že člověk jako moudrá vícedimenzionální Bytost, není zajatcem strachu, marnosti a lenosti. Že člověk má schopnost směřovat pozornost a to mu dává VOLBU.

Přeji nám všem sílu a odvahu ke konání, jemnost k vnímání hloubky šance a možností, které jsou nám jako výzvy předkládány. Dovolme si projevit svůj záměr. Záměr vnímání života ČLOVĚKA, místo ekonomického rozvoje, ovládání, boje a rozvíjení informací strachu a přežití.
VNÍMEJME SOUVISLOSTI.

Tibestký test pro příštího prezidenta

 

Sofie Kalyani
“V přání Štěstí všem Bytostem.”