Home » Vhledy » 31.12.2018

PF 2019

 

MEDITAČNÍ PŘÁNÍ – pozorujte …

Obrazy pracují do hloubky, při jejich sledování delší dobu, mohou ukázat To, co je součástí vnitřní Moudrosti v každé cítící Bytosti. Mohou být ZRCADLEM Vaší vnitřní hloubky, jasnosti i moudrosti. Spolu s textem tvoří CELEK.

 

2019 – rok bdělé Přítomnosti. 

VELKÉ PROBUZENÍ 
Ze snu? Do snu? 

Už nelze spát, 
je tu čas vstávat…
Čas přijímat a také čas dávat…
Tak v plném dechu, tlukotu Srdce, 
odhoďme deku, promněme ruce…
Nohy si postavme, v pružnosti na Zem.
V TĚLE JSME ODĚNI a je nám blaze. 
Bohatí hojností, 
s pokladem moudrosti, schopností štědrosti. 
V hojnosti pocitů, 
holdujíc soucitu, 
v radosti slavíme 
lidskou … kapacitu.
Šíříme Prázdna Třpyt a 
tančíme lehce, 
kreslíme obrazy tělesným štětcem. 
Laskavost, odvahu a také sílu. Kráčíme rozhodně v člověčím dílu. 
Hlasem jsme spojeni ve hloubce sou-hlasu.
Člověk, TEN stvořen jest … pro Krásu.
PRO ŽIVOT … V ÚŽASU!

Sofie Kalyani 31.12.2018