Home » Vhledy » 25. 1. 2019


Tibetský způsob, jak vyjít s obtížnými lidmi

Milované Bytosti,
Člověče

Nabízím zde video, jehož slova jsou klíčem pro průchod následujícími 4 lety – 2019 – 2022.  K opravdovému člověčenství – živé humanitě. Jsou to slova, která ve mně zní sama od malička nepřetržitě v tibetštině. A nyní se mi zmanifestovala v českém jazyce v tomto videu. Děkuji autorům a dělím se o ně s Vámi všemi. 

Dovoluji si přidat pár slov k této praxi nasloucháním: 

Video: Tibetský způsob, jak vyjít s obtížnými lidmi

“Při poslechu nejprve zhluboka dýchej. Nech, ať čtený text vdechneš do těla, do každé buňky. Pak dovol tělu, ať se chvěje, jemně. Kdyby se chtělo třást, umožni si v něm třes, třeba ve stoje. Dovol si měnit polohu. 
A dech ať se prohloubí. Uvědomuj si tu výměnu dechu – Světla. Pak začni ta slova znít v rytmu dechu spolu se čteným textem, ať je slyšet Tvůj hlas. Ať slyšíš svůj hlas, svůj zvuk. Vnímej každé slovo a souzvuk s hlasem slyšeným. 
Poděkuj slyšenému a všem Bytostem, které tuto praxi na Zemi udržují aktivní. 
Poděkuj všem Mistrům tradice bönu. Všem Mistrům neduality.
Ciť svůj dech, hlas, tělo.
Patříš k nám. 

Praktikuj tuto praxi co nejčastěji. Ať se stane Tvou samoprobíhající součástí.
Až ji budeš mít zvnitřněnu, obrať pozornost ke svým vnitřním částem, které vnímáš jako své nepřátele. Ke všemu, co na sobě, či v sobě nemáš rád/ ráda. A Poznáš… 
Buď odvážný/á vytrvat a láskyplný/á  v hloubce dechu…mysli… slovech … těle. “


Sofie Kalyani
25.1.2019
V úctě ke všem Bytostem