Home » Vhledy » 13. 6. 2019

Když Sofie Kalyani v loňském roce (2019) psala tato slova, ještě jsme nikdo netušili, o čem píše.
Z letošní perspektivy to může být všem jasnější a proto je tu pro Vás Dýcháme spolu.


Poselství Zřeců k letnímu Slunovratu 2019

(English version here)

Milovaní,

Píši z veliké hloubky spojení dimenzí, které je mi dáno a dovoleno vnímat, z důvěry, která je do mne nyní vložena Mistry, ochránci, strážci starých učení, tradic, Životem samým..

17.6. je úplněk
21.6. Letní slunovrat 
22. 23. 24. 25. 6. čas milování Hvězd a Země, čas objevování pokladů…čas možnosti transformovat vše nefunkční, čas pouštění starého a přijímání – obnovování, ochraňování nového.

PROSÍM, z celého Srdce Hvězd, ze spojování  (milování) elementů, dovolte v tomto čase Sobě, dopřát si čas na obrácení k sobě, do nitra svých pokladů a svých temnot. A prosme, modleme se, tančeme, zpívejme, konejme rituály, meditujme…ve spojení. V společném dechu, doteku – spolu. V blízkosti i na dálku.

Prosím, 
Mnoho je pojmenováno, viděno…však…

Je mým darem ukazovat neviděné, tajené, skryté… a přinášet o tom zprávy v tom čase, kdy jsme připraveni, aktivní a schopní to UVIDĚT a tím i za to přijmout odpovědnost.
Nejsem astroložka, léčitelka ani kněžka.
Jsem obyčejná ZŘÍCÍ ŽENA. Jako byly kdysi ženy i muži v tomto prostoru středu “Evropy”. Kdy kontinent ještě nebyl tak potopen a rozdělen. 
Žiji bez připoutanosti k jakékoli tradici, přitom k úctě ke všem. Učena Universem, žijící v nedualitě – Královské józe-advaitě, dzogčhenu. Ve spojení s dalšími ZŘÍCÍMI. Bez připoutanosti zda jsou v těle či ne. Oslavující Život. Pohybuji se časem, prostorem, dimenzemi přináším témata k vidění, léčím staré rány lidstva, tkám nová světelná spojení. 
Zářím na Cestě. Život mnou tančí, in-formuje, tvoří. 
A to vše se vlastně děje samo ze sebe, z Podstaty. 

Ušla jsem dlouhou cestu. 
12.7. 2019 se  v mém narozeninovém čísle poprvé objeví číslo 5. Moc se těším ho přivítat. Ale je to jen symbol. 
Můj věk… 
KDO ho měří? 
KDO JSEM JÁ? 
Děkuji všem Bytostem žijícím nedualitu, za učení, provázení, ochranu, za udržování této frekvence Vědomí všech cítících Bytostí. 

Přináším (ve spojení  s dalšími Bytostmi, jejichž konání zřu ) tuto naléhavou zprávu: 
Je neviděno Lidstvo v jeho ničivé formě. Je neviděno v jeho “zvyku necitlivosti”. Je neviděno v jeho velké síle konaním svých činů tvořit smrt, oběti, ničit živé. Je neviděno a necítěno, jak moc Lidstvo samo sebe ničí, zabíjí, otravuje a vyčerpává. Po generace, po epochy…
Krade, lže, nectí, nerespektuje. 
LIDSTVO JAKO JEDEN ORGANISMUS JE SAMO K SOBĚ SLEPÉ. 
Proto… přináším toto poselství: 
Střed Evropy je OKEM LIDSTVA, KTERÉ SE OTEVÍRÁ. JE ZORNIČKOU, KTERÁ ZAČÍNÁ OSTŘIT. KAŽDÝ Z NÁS SVÝM SPOJENÍM S UNIVERSEM JE JEDNOU BUŇKOU TOHOTO OKA, KTERÉ SE ZAOSTŘUJE. Ne mluvením “o”, ale intenzitou, totálností, přirozeností spojení Hvězd, Soustav,  Galaktického Středu, Slunce, Planet,Luny a Země. 
Prosím, omluvme se za svou slepotu, hluchotu a lenost. Připoutanost k blahobytu a pohodlí. Za svou touhu po moci i po pomoci. Hru na slabé i mocné.  Omluvme se za svou ochotu ničit a zabíjet lidi, život. Myšlenkou, slovem i činem! Odpojením se od sebe. Necitlivostí. Omluvme se za oběti krve, které jsme kdy dovolili vykonat.  Dovolme si mít odvahu hlasitě a živě v tomto čase žádat síly Universa o transformaci všech starých ran Lidstva, o hojení zranění mužů, žen i dětí, ve všech národech a tradicích. Ve všech časech a dimenzích. Prosme o transformaci energie z toho vzniklé zpět do Podstaty, Zdroje. 
Prosme ŽIVOT, ELEMENTY, UNIVERSUM, CELÉ STVOŘENÍ, za opětovné nastavení harmonie a rovnováhy jemnou cestou. 
Pokloňme se ŽIVOTU. 
Uvědomme si ten dar LIDSKÉHO ZROZENÍ a naši odpovědnost, za udržování harmonie Života na Zemi, tím v celém Kosmologickém dění. 
Prosme o navrácení naší Celistvosti, vnitřní síly, kterou jsme sami sobě svou slepotou, hluchotou a necitlivostí odebrali. 
Oko lidstva se otevírá, organismus Lidstvo ožívá. My volíme, zda bude vidět, či bude slepé, jsme jeho zorničkou. Prosme, ať můžeme vidět, slyšet, cítit, mluvit, stát a hýbat se VZPŘÍMENĚ a ROVNĚ. 
Tak prosím. 

Sofie K.Sarras 13.6.2019
(Toto poselství je možné šířit dál, s uvedením autorky, v nezkrácené, nezměněné podobě)