Home » Vhledy » 10. 10. 2019


Kdo je milovaný?
Podpora skrze slova pro následující více-dimenzionální výzvy…

(English version is coming soon)

Vážení,

uplynul 1 rok od “odchodu” milovaného Mistra Chögyal Namkhai Norbu Rinpoche.
Je to cca 18 let od “odchodu” milovaných Mistrů – manželů Tomášových, cca 30 let od “odchodu” milovaného kontroverzního Mistra Osha, cca 60 let od “odchodu“ milovaného tvořivého  Mistra Františka Drtikola, cca 70 let od “odchodu” milovaného Mudrce Ramana Maharišiho, cca 120 let od “odchodu” milované blahoslavené Učitelky církve MALIČKÉ Terezie z Lisieux…
Kolik nejmenovaných milovaných denně “odchází”? 
Kolik nejmenovaných milovaných denně “přichází”? 
Kolik času dává Lidská bytost vnímání toho, že je milována? 
Od počátku až do konce. 
“Před” počátkem i “za” koncem.
Kolik Lásky je ve světě. Kolika lidem dochází, že svět je V Lásce, která tvoří tento svět? Láska, jako částice projeveného Prázdna. Manifestace Prázdna formou. 
Proč tolik Bytostí hledá něco, čím už je, co už “má”? Nenasytně? 
Proč člověk nevnímá KRÁSU, která se jeví v projevu každého z nás? V obyčejném Lidském LIDSTVÍ? 

To je úvod. 
Slovo, které jsem se rozhodla vepsat. Jako projev VYJÁDŘENÍ SE. PŘIDÁNÍ HLASU – ZVUKU. TEXTU. K událostem, které se dějí. Ke zkouškám, kterými prochází každý z nás. 

Ocitáme se ve velkém víru, exponovaném času proměny, evoluce. Lidstvo jako součást většího systému “ŽIVOT” prochází kvantovým skokem. Děje se evoluce a každá jednotlivá Bytost dle svých možností se ÚČASTNÍ. Každý z nás je ODPOVĚDNÝ NA SVÉ ÚROVNI POTENCIÁLU, SCHOPNOSTÍ A MOŽNOSTÍ. Tomu odpovídá i stupeň odpovědnosti, stupeň aktivity, stupeň ochoty, která se odehrává v dimenzích viditelných, a pro mnohé i v dimenzích neviditelných. 
Vnímat a konat v tom všem z pozice “jsem milován, milovaná, jsem Láskou“, je projevem SOUCITU i NENÁSILÍ. 
A to umožňuje potom jakýkoli pohyb, projev. Celou škálu možností  projevu, která je projevena z tohoto stavu. Jako orchestr Universální Harmonie. 

Je – li záměr či stav jiný, vychází – li motivy ze strachu, touhy po slávě, po vlastnění, po moci, po … vzniká rozladění orchestru a harmonie je jen iluzí. 

V těchto dnech přeji celému Lidství prozření, že je součástí této Univerzální Harmonie. Přeji národům, ať si uvědomí své historické podmíněnosti a koncepty boje a moci. Přeji českému národu, ať, co by národ muzikantů, opět začne hrát a zpívat. Na ten nejdokonalejší nástroj, kterým je lidské tělo. Milované lidské tělo. Manifestace Života, manifestace Lásky, Universa.
Však ve spojení se skutečnými Mistry, Mistry uvnitř Těl i vně Těl… spojenými s Podstatou, spojenými s prvotním zvukem, který zní Tichem, slovem, pohybem… vždy pro Harmonii celého!!! Universa. Všech lidských Bytostí manifestovaných jako projev Zvuku Lásky. 
Ať veškeré buňky lidských těl zní Harmonií Krásy a Lásky. V proudu SOUCITU I NENÁSILÍ. Aktivně, tvořivě, milovaně. 
Ať lidské Bytosti stojí a kráčí ROVNĚ a neklaní se falešným Mistrům, kteří zní zvukem samolibosti a slávy jednotlivců. 
Ať lidské Bytosti “odchází“ i “přichází“ a “žijí” v souznění s Harmonií Universa.  Ať lidská nervová soustava a mozek, uši, buňky jsou svobodné od zvuků a vibrací ne-Mistrů. 
Ať je prostor pro Prvotní zvuk. Pro Harmonii Universa. 

Píši zde nejen jako dcera, vnučka, partnerka, matka, babička. Píši zde jako ta, která slyší Harmonii Universa, ŽIVOT a slyší ostatní, kteří tak znějí. Bez ohledu na život v Těle nebo bez něj. A zní, skrze tato písmena…
VE SPOJENÍ. Milovaná. 


Sofie K. Sarras 10. 10. 2019
(Tento vhled je možné šířit dál, s uvedením autorky, v nezkrácené, nezměněné podobě)