Home » Vhledy » 15. 11. 2019 | “Mé” SLOVO k 30. výročí sametové revoluce


“Mé” SLOVO k 30. výročí sametové revoluce

Když mysl rozezní dusot kopyt svého příběhu,
pohybem v čase, v jejím známém prostoru…
se rozezní zvuky a obrazy minulosti.

Když slova či zvuky písně, 
vyvolají vlny emocí, reakcí na slyšené…
Pozorujíc, uvědomujíc se, sleduji to celé.

Nechávám projít vše vyplavené.
Slzy či smích, slova i pohyby těla…
jako by vlna historie Bytím proletěla…

Jak v oceánu… vlnění, 
tam, v hloubce bez obrazů…
JEST zažíváno SPOJENÍ.

To Prostor sám sebe dál plní Prostorem.
V Třpytu Prázdna blýsklo se…
Tichem v Tichu rozeznělém…

Věnováno v úctě k všem Mistrům Neduality, jejichž dílem jsou i tato slova. Jmenovitě Těm, kteří na mne v době porevoluční mluvili českým jazykem Eduardovi a Míle Tomášovým a Jiřímu Vackovi. 
Děkuji Vám i všem Přátelům na Cestě, za všechnu Vaši bdělost a Přítomnost, za Vaše Tiché a často nedoceněné hrdinství ve válce i době komunismu, díky němuž je součástí tohoto národa tolik Vědomé Přítomnosti.  
Děkuji svému muži Liborovi, který jako student byl se svou bývalou ženou před 30 lety vědomě aktivní na Národní třídě, a nyní tady na mě hledí s Láskou…
A děkuji “mladým”, kteří zní v této písni
To ona vyvolala tu vlnu léčení “bolesti z nuceného mlčení, o Třpytu Prázdna vlnění…”


Sofie K. Sarras 15. 11. 2019
(Tento vhled je možné šířit dál, s uvedením autorky, v nezkrácené, nezměněné podobě) 


A ještě báseň jako poděkování hlasu a tvorbě “mladých”…ať je to celé.

DĚKUJI!

Obracím “děkuji” zpět, 
tak točí se kolem svět. 
Kolem dokola…
Vděčnost je kolem.
Když není nám jedno, 
Co děje se…s národem.

Básnířka, mystička, 
co znovuzrozování pochopila.
Přilétla v 1968, 
aby vědomě žila.
A Přítomností, Tichem I Slovem,
Přítomnost Lidství prozářila…

20 let v mlčení, 20 let v tajení,
že v Tělech nesem si…
Podstatu stvoření.
20 let ztuhnutí… z příkazů zákazů,
a v myslích vepsanou…
z teroru nákazu.

Však slova “děkuji”znějící v písni,
přinesla léčení… na hlasivky v tísni.
S přívalem tónů, s přívalem slz…
rozmrzá ztuhnutí…
Projít lze… bolestí… skrz.

Jak staří šamani, tancujíc divoce,
znějící “děkuji”, nese své ovoce…
Děkuji, děkuji, děkuji JENe, 
Že Váš mladých hlas živý a léčivý, 
slyšet teď můžeme.

Dokola točí se slova kolem,
i slovo kouzelné… Děkujem. 


Sofie K. Sarras 15. 11. 2019
(Tento vhled je možné šířit dál, s uvedením autorky, v nezkrácené, nezměněné podobě)