Home » Vhledy » 18. 12. 2019 | Slunovratové poselství 2019 a báseň


Slunovratové poselství 2019 a báseň

Ženy, Ženy? Muži, Muži?

Včera 17.12.2019 jsem opětovně  byla dovedena sem: Výstava Vlastním hlasem

“Já”,  žena, cestovatelka, poutnice, Ta, která desetiletí (životy) koná pro rovnocennost mužů, žen, dětí…pro Evoluci Lidství…pro mezináboženský dialog…vně i v nitru každého z nás… V KAŽDÉM SVÉM KROKU ZŘÍCÍ BOLEST I KRÁSU ŽIVOTA. Kráčící i klečící zároveň…vděčná ŽIVOTU za Život. Žena s dary odučovat, transformovat, destilovat…iniciovat i Zasvěcovat…jsem procházela výstavou…a CÍTILA…

Pak…jsem stála NA MOSTĚ nad Vltavou…a v trojici, v pozornosti dalších dvou žen, jsem zněla modlitbu. KŘIŠŤÁLOVOU…ZVUKEM SRDCE DO VODY, Vltavy zněnou… Ta slova si přesně nepamatuji…zněla z HLOUBY ve mně. A jako vždy, pro všechny Bytosti. Byla pro klid předků, pro jasnost v prostoru, pro transformaci energií a stínů, které se uvolňují i nevědomými rituály. Lidí, kteří neopatrně zacházejí se svými dary. Z nezkušenosti rozpoutávají síly, o nichž ani netuší, že se stávají pak jimi zajatí. Pro uvolnění v Přítomnosti. 

A do rána se další slova zformovala takto: …ať všechny sliby a přísahy, boj za něco…v nás…ustane… 


…ať Podstata dá sílu pro skutečnou tvorbu SAMOVZNIKÁNÍ, PRO ŽIVOT PRO NEJVYŠŠÍ DOBRO VŠECH, bez rozdílu…v uvolnění…v aktivitě a odvaze 
…ať jsme v tom všem spojeni s opravdovostí pohybu, ZÁŘÍ Života…
…ať staré příběhy, představy o ženství, o formách, o způsobech, o vlastnění…mužů, žen i dětí…a obráceně, žen, mužů i dětí…ale také slov, zkušeností, informací, energií…jsou navráceny do Podstaty…

Děkuji všem předkyním a předkům, ŽENÁM I MUŽŮM, DĚTEM za Vaši lásku a aktivitu. Děkuji, za Vaši odvahu i oběti…že dnes mohu  mluvit, cítit, učit se, rozumět, znít…i v českém jazyce, že mohu znít SLOVEM LÁSKY, NENÁSILÍ, POMÍJIVOSTI I SOUCITU. 
Děkuji Vám za Život, který  je obrovským Darem, Darem  postaveným na Vašich zkušenostech, činech a obětech, ke kterým teď vnímám OBROVSKOU VDĚČNOST. 
Děkuji za Život postavený na Vašich kostech. Na Vašem UZEMNĚNÍ. 

Přeji Vám klid a mír…
Přeji klid a mír všem…
Vidím, jak stíny mizí… 
pokora… 
k Životu
k Tvoření
V MOUDROSTI BYTOSTÍ Dětí Uvnitř i vně
JEZULÁTKO

Ať se znovuobrodí v každé Bytosti Vědomí Zářivé PODSTATY, která zní našimi HLASY, TVOŘÍ NAŠE TĚLA.
NAŠE TĚLA, KTERÁ NIKDY NAŠE NEBYLA. 
TĚLA V PODSTATĚ ZROZENÁ, SVĚTLEM KOJENÁ A DO DUHY ZAVINUTÁ, V NÍ VYVINUTÁ…ROZVINUTÁ… 
Rozvíjej se poupátko… Děkuji svému Tělu, že mi ukazuje vše o mně, a také o Vás. Neboť, a tak to cítím, každý jsme buňkou jednoho organismu zvaného LIDSTVO. 

PRO SLUNOVRAT 2019:

EVOLUCE LIDSTVÍ
Jsem každým křišťálem,
Jsem každým…Tělem.
Průzračná jasnost,
ve stavu bdělém.

Výdechem – nádechem,
umírám – zrozuji,
časem i prostorem,
Třpytem Prázdna…pulsuji. 

Dotekem cítím,
Pohledem mluvím,
Slovem slyším,
Hloubkou zním…

A…
Tělo Světla
Tělo Duhy
v projevu Tvořím…

Navracím Slunci,
Navracím Zemi,
Kolovrat Třpytu,
Prázdno…Nic… 
není…

Slunovratová “křišťálová výzva” Sofie Kalyani Sarras
Video: Slunovratová inspirace 2017 – 2018
Video: Uzemnění a lehkost


Sofie K. Sarras 18. 12. 2019
(Tento vhled je možné šířit dál, s uvedením autorky, v nezkrácené, nezměněné podobě)