Home » Festival Alchymistické Litoměřice 2017

Festival Alchymistické Litoměřice 2017
27.5. 2017, 18:00, Hradní sál

EVOLUCE – ALCHYMIE – ZÁZRAK

Sofie Kalyani Sarras
a host: MUDr. Jan Šula
a

Příběh zdraví a nevyléčitelné nemoci
Biomodulační – regulační medicína
Nové paradigma – vize planety Země bez nemocí
Rituál – léčení “kódu nemoci a utrpení”
Aktivace paměti zázraků = absolutního zdraví

Setkáním Sofie Kalyani a MUDr. Jana Šuly v roce 2016 vznikl příběh, který může motivovat  na cestě ke zdraví. Spojení vědy a spirituality, prožívání  lehkosti v nelehkých okamžicích, vzájemná důvěra, objevování… inspirace pro praktický vztah ke zdraví, k životu.

Na závěr Sofie Kalyani nabízí společný krátký rituál pro štěstí a uzdravení-osvobození
všech Bytostí: “Léčení kódu 
nemoci a utrpení a aktivace paměti zázraků”.
a
Pozvanka_video_thn2Pozvánka na přednášku “Evoluce – Alchymie – Zázrak” – Sofie Kalyani a MUDr. Jan Šula
a

host přednášky
MUDr. Jan Šula – člen britské Královské lékařské společnosti

Lékař českého původu trvale žijící v Itálii. Od roku 1995 se věnuje integrativní medicíně a jejímu zavádění do praxe zdravotnických zařízení. Od roku 2004 se zabývá výzkumem terapie autoimunitních onemocnění metodami integrativní medicíny s důrazem na psychickou složku jako primární příčinu rozvoje onemocnění.
 a
a
a
a
a
a
a
a

Sofie Kalyani Sarras – Mystika, Královská jóga-Advaita, Dzogchen  

Sofie_allfestNositelka a strážkyně hvězdného kódu moudrosti, soucitu a řádu ve spojení s Mistry živé energie. Je spolutvůrkyní nového paradigmatu. V Prvotním zvuku, propojena se středem Země, provází iniciacemi, rituály nesoucími transformační a transcendentální zkušenost vedoucí k samouzdravení a samoosvobození.
a

Stránky ALLfestival 2017
Podrobný program festivalu