Home » Namkhai Norbu Rinpoche

Namkhai Norbu Rinpoche 12. – 14.8. 2016
V PRAZE A BRATISLAVĚ

Chogyal-Namkhai-Norbu-Rinpoche

S radostí informujeme, že DharmaGaia na svém webu publikovala e-knihu.
Čhögjal Namkhai Norbu: Dzogčhen – cesta samoosvobozování
Výběr z textů tibetského mistra dzogčhenu vydaný u příležitosti jeho návštěvy v Praze v srpnu 2016. E-kniha v pdf, optimalizovaná pro čtení v mobilech, je ke stažení zdarma ZDE.

Po 14 letech přijíždí letos v srpnu do Prahy Namkhai Norbu Rinpoche. Velký tibetský Mistr, jehož životním posláním je přinést milióny let staré a v Tibetu přísně tajné učení Dzogchenu do dnešního, moderního světa.

Název učení o neduálním prvotním stavu všech jevů, dzogchen (tibetsky atijóga), se dá přeložit jako Velká dokonalost. Realizovat tento stav velké dokonalosti znamená prožívat sebe sama takového, jakým člověk v nejzazší skutečnosti, za časem, prostorem a všemi koncepty, je. 

Návštěvu Rinpocheho považuji za veliké štěstí pro tuto zemi, protože během pražského učení bude Rinpoche mj. předávat také transmisi přímého uvedení do podstaty mysli, která je příčinou definitivní realizace osvícení. Štastlivé bytosti mohou díky této transmisi již v tomto životě realizovat tzv. duhové tělo, kdy se vědomou koncentrací pozornosti rozloží hmotné, fyzické tělo na elementy a vyzáří se ve formě jasně viditelné duhy. Tak se definitivně překoná poslední omezení – smrt.

Více informací se bude postupně objevovat na www.dzogchen.cz

Vy, kterým je dáno projít tímto existenčně transformačním procesem, jste z hloubi srdce zváni.

Libor Malý
a
Vhled k příjezdu Rinpocheho od Sofie Kalyani:

Rozhodne- li se realizovaná Bytost změnit “své” rozhodnutí, že v tomto roce nebude nikam jezdit, je to velký DAR.
Dar pro zemi, kam přijede. Dar pro Bytosti, které v té zemi žijí, Dar pro všechny jenž přijedou za ním…
Měla jsem to Štěstí být u změny tohoto rozhodnutí, kdy Libor jménem i dalších Bytostí požádal o příjezd do Prahy. A uvědomuji si, jak mým tělem projela ooooobrovská vlna radosti, štěstí i dojetí – spojení a… Úžasu… Vybavily se mi okamžiky všeho, co se dělo pro rebubliku v čase Rinpocheho první návštěvy v roce 2002. Také jsem ucítila hloubku spojení prožívanou, když jsme v září 2015 seděli s Liborem v Bhútánu na zemi na nádvoří vysoké školy mezi 2000 bhútánskými studenty a vnímali, co se děje když je Rinpoche “inicioval do nauky” Dzogchenu. Prožívání spojení Bytostí, které mají mysl nastavenou na přání a žití Štěstí. Celou dobu svítilo Slunce. Po ukončení iniciace se zatáhlo a začalo pršet.

Ti studenti … Jaké měli štěstí slyšet  znít Prvotní stav v podobě “učitele” a učení vedoucí “ZA”.
Je velkým Darem i velkou zodpovědností být “vědomě účastni.” Je velkým Darem, když Tibet a Himalaje …A Prvotní stav
v těle Bytosti inkarnované v Tibetu “navštíví” Prahu a Bratislavu. A bude znít, mluvit i učit. Bude předávat transmisi
prvotniho-přirozeného stavu.

Zřu ten rozsah tohoto pohybu. Pohybu “ZA tradice, ZA učení, ZA čas i prostor.”
Zřu “práci” všech, kteří se na organizaci příjezdu podílejí. Děkuji Vám.
Zřu “práci” všech, kteří zde udržovali a udržují linii “Za časem a prostorem” tak,
aby se mohl udát tento další krok. 

“Osvícení je Píseň zpívaná v mnohosti projevu každou Bytostí.
Realizace je vědomí, že není nikdo, kdo by Vás tuto Píseň mohl naučit, či ji zpíval za Vás.
…Píseň Písní zní v rozmanitosti každou Bytostí…
Za časem i prostorem …i v čase i prostoru…
A tak to je “vpořádku.”

Sofie Kalyani