Home » 19.3.2020

Metoda Zářivé soucitné vzpomínky (rekapitulace)

Popis metody: 

Tato METODA – praxe, je tou, kterou jsem se naučila v čase mateřské dovolené od toho společného SOUŽITÍ MATKY A DCERY…novorozence, který ZÁŘÍ… před 28. lety a předávám ji dodnes.
Naše mysl se umí pohybovat časem. Naše emoce a brána Srdce se otvírá často při slyšení textů písní, hlasu… na jemně-hmotnější úrovni za Zvuku MANTRY se transformuje emocionální smog do Zdroje, Podstaty, Světla, ať se tomu říká jakkoli…
Nasloucháním se ladíme.
Prožíváním se necháme nést k Podstatě sděleného… našimi Předky… 
Připomínáme si jejich Život a náš v té době… SOUCIT, ÚCTU…
POSELSTVÍ, KTERÉ NÁM PŘEDÁVALI…
I my jsme ŽIVÝM POSELSTVÍM PRO POTOMKY… 

Nechte se DOTKNOUT a po poslechu se vraťte do Přítomnosti. Do své páteře, dechu a těla… A svou vděčností a ZÁŘÍ OBOHAŤME ŽIVOT O SVOU LASKAVOST A ODVAHU, ať už to pro každého znamená cokoli… nesrovnávejme se… nechme sebou konat…a zpívejme.