Home » Kdo jsem Já? Příprava na přijetí transmise CNN

Kdo jsem Já?
Příprava na přijetí transmise
Čhögjal Namkhai Norbu Rinpoche
se Sofií Kalyani a Liborem Malým
29. – 30.7. 2016

Sofie Kalyani: “Je mi ctí, že mohu být přítomna při propojení Učení Královské jógy-Advaity a Učení Dzogčhenu. Toto propojení je otevřením pro mnohost projevu Toho, co je nepočaté, nezrozené… Děkuji, že spočíváním v Prvotním Stavu je možné projevovat nepřipoutanost k jakémukoli Učení. To je pro mne opravdový projev a naplňování slova “svoboda”.

Ježíš nepotřeboval křest, aby byl Tím, které jest, avšak přijal křest, aby mohla být naplněna celistvost. Tak i transmise pro mnohé je velkým Darem připomenutí Toho, co Ramana Mahariši ve své zkušenosti nazývá Vědomí… A právě mantrou Kdo jsem “já”? k této zkušenosti obrací.

Je mi ctí, že mi zkušenost dovoluje pro Vás vytvořit překladatelský most mezi těmito dvěma Učeními a v jemnosti Vás připravit na přijetí transmise. A raduji se ze spolutvorby s Liborem Malým, dlouhodobým praktikujícím Dzogčhenu. Je krásné vnímat Vaše rozhodnutí pro mnohost Cesty.”