Home » Cestou Domů

2004 – 2014 Tvořivost Sofie zakořeněná a tryskající v Brně, ulice Tábor…
Tato stránka vznikla jako projev úcty a respektu k živoucí Tvořivé síle, která manifestuje vše vytvořené…
… jako projev úcty a respektu k symbolu Sjednocení Nebe a Země a “značce Cestou Domů”,
kterou Sofie v roce 2005 vytvořila (“Snesla na Zem symbol a písmena, do kterých byla zasvěcována 1. – 3.1.2005. Tehdy ještě jako Pavla.“) a která se stala pro roky 2005 – 2014 “značkou”, pod kterou prezentovala svou činnost spolu s bývalým partnerem P. Veselým. V roce 2011 po hluboké po pouti do Tibetu se symbol “otevřel”, tudíž se změnila i “značka”.
Nenajdete zde žádné počty účastníků, hodiny sledovanosti či další číselné ukazatele. Pod tímto symbolem – “značkou” bylo vždy dbáno na hloubku a kvalitu bez ohledu na kvantitu. Lidi Sofie vnímá jako cítící Bytosti, ne jako zdroje energie či příjmů a vždy dbala, aby cesta, kterou nabízí, byla cestou osvobození, ne cestou připoutanosti a vlastnění.
Kontakt v online světě je pro ni prostorem “Přenosu Vědomí”, nenahrazuje živý kontakt Člověka s Člověkem.
V těchto letech Sofie, kromě řady přednášek a workshopů, vytvořila i několik významných, hlubokých transformačních aktivit – projektů. Vznikaly na základě vnitřního vedení, které je pro Sofii typické (už před tímto časem dlouhodobě praktikovala praxe Královské jógy-Advaita Védanty, nabízela “požehnání Duchovního Srdce”, “léčení Srdce Srdcem”, regresní terapie a další poradenskou a terapeutickou činnost). Po celou dobu (již od dětství) pokládá vše jí vytvořené za dílo, které netvoří pouze ona, vždy je tvořeno z “Třpytu Prázdna”, ve spojení s Mistry Neduality a věnováno pro Zdraví, Svobodu, Osvícení a Realizaci všech Bytostí (na základě slibu Soucitu, se kterým, stejně jako se jménem Sofie, přišla do této inkarnace).
Sofie Kalyani: “Tato stránka je také projevem úcty, vděčnosti a sounáležitosti ke všem lidem,
kteří prošli v čase trvání Cestou Domů mými nebo našimi aktivitami a hlavně “mým Srdcem”.
Ať tato stránka je Prostorem, kde si můžete připomenout či odkázat na naši společnou cestu.
V naplňování vibrace “koherence Srdce” a Soucitu.

Je také připomínkou toho, že po celou tuto dobu jsem byla MATKOU rostoucí dcery Lucie
a že mateřství je tím nejexkluzivnějším “mým projektem”.”
15.8.2020 na svátek Nanebevzetí Panny Marie

SOFIE AUTORKA:

PROJEKTY:

2004: SVĚTLO ŽENY® (opakovaně 2004 – …)
Vědomá Přítomnost v ženském aspektu Universa.

2005: CESTOU ZA ZRCADLO (opakovaně 2005 – 2009)
Prožitková výuka duchovních zákonů v souvislostech.
(provázeno spolu s P. Veselým)

2005: CESTOU PRAVDY (opakovaně 2005 – 2009)
Prožitková výuka VĚDOMÉ KOMUNIKACE.
(provázeno spolu s P. Veselým)

2005: ARCHANGELIC – SEICHIM REIKI – linie Elisabeth Haich (opakovaně 2005 – 2015)
Linii egyptských Zasvěcení (zasvěcení: I. level – adept/ka, II. level – praktik/antka, III. level – Mistr/yně, IV. level – Mistr/yně učitel/ka) propojila s gnostickou (Sofiánskou), hinduistickou (Královská jóga-Advaita) a tibetskou (…..) tradicí. Aktualizovala do prožívání mysli, řeči, emocí a těla. Rozvinula do aktivní účasti v tvorbě nového paradigmatu. Zviditelnila souvislosti s manažerskými dovednostmi.

2005: Kurz OČISTA RODU METODOU SRT (opakovaně 2005 – 2007)
Metodu SRT rozšířila o vědomí souvislostí a očistu rodových linií.

2009: Výcvik – škola pro Ženy TANEC MYSTICKÉ RŮŽE (2009 – 2015)
Prožitkový výcvik pro autentické Ženy – lektorky, průvodkyně RITUÁLY A KRUHY ŽEN. Pro Ženy ochotné projít mystickou smrtí a znovuzrozením.
Titul: Zasvěcená – 9 Moudrostmi tradice Třpytu Prázdna
2010: Otevření Brány Srdce – Iniciace do metody “slyšení nového jména” pro průchod do nového paradigmatu Doby Vodnáře
2010 – 2015: PRVNÍ sestersky podporující online Chrám Moudrých Žen
2010: Iniciace a choreografie Živé tančené modlitby Mystického Srdce – Růže. Video ke shlédnutí zde >>.

Absolventky >>

2010: Roční cyklus ELIXÍR MLÁDÍ
Intenzivní prožitková práce pro Ženy v propojování čakrového systému s hormonálním. Vědomá komunikace s orgány v těle.

2010: Roční cyklus ZÁKLADY SPIRITUÁLNÍ INTELIGENCE A KVANTOVÉ PSYCHOLOGIE
Předávání esenciálního výkladu “Co je Člověk” a metod pro vědomou každodennost.
(provázeno spolu s P. Veselým)

2011: KRÁLOVSKOU CESTOU – VŮLE K POHYBU (opakovaně 2011 – 2013)
Iniciována při setkání s indiánem Robertem “Stojícím medvědem”, k rozvinutí ctnosti “vůle k pohybu” v rámci České republiky.

2012: SRDCE DĚLOHY SVOBODA PENISU (opakovaně 2012 – 2020, 2021…)
“Badatelský projekt”, odhalování tajemství uložených v nevědomé mysli, v řeči a těle – zkoumáno ve vztazích mezi zdravím, výživou, sexualitou, spiritualitou a početím. Zažívání zkušenosti transformace fyzického těla na Tělo Světla – Křišťálové.

2007: pod touto “značkou” zahájila Sofie také provázení retreatů Královské jógy-Advaita Védanty.

2012: Po 5 letech Sofiiného aktivního provázení praxí Atmavičáry byla řada praktikujících i připravena přijmout Šaktipátu od její Mistryně Kundalini MahaYogy Anandi Ma. Sofie tím otevřela pro praktikující zkušenost “nepřivlastňujícího” Soucitného Mistrovství, zkušenost respektu a úcty k Mistrům “ZA” Sofií.
Toto je projevem “Guruovství nové Doby”.
METODY:

Sofie je zároveň tryskající fontánou předávání novodobých metod, které jsou živé v lidech, kteří je přijali a praktikují v každodenním životě.

SOFIE SPOLUAUTORKA:

PROJEKTY:

2007: MOŘE, KONSTELACE A MEDITACE (opakovaně 2007 – 2013)
Jedinečný projekt propojení Královské jógy-Advaita retreatu se systemickými konstelacemi, trénink praktikování v každodenním životě a k tomu vědomá transformace systemických nevědomých vlivů.
(spoluautorství a provázení spolu s P. Veselým)

2009: Výcvik SYSTEMICKÉ KONSTELACE A SPIRITUÁLNÍ INTELIGENCE (opakovaně 2009 – 2014…)
Sofie se s Bhagatem a Systemickými konstelacemi a pohyby Duše poprvé setkala v roce 1998. Odhalila v nich cestu rozmotávání karmických “uzlíků” a vzplála vášní pro tento způsob návratu do “Nepřipoutanosti a Osvobození”, pro kvantový pohled na “realitu”. Konstelace se staly každodenní součástí jejího života. Rozpomněla se na systemické více-dimenzionální vnímání.
V roce 2005 pro tuto cestu nadchla i bývalého partnera P. Veselého a prošli spolu výcvikem (Bhagat). S nadšením a intenzivně procházeli workshopy a konferencemi pro spojení se systemickým polem a dalšími i zahraničními lektory.
V roce 2009, v linii Bert Hellinger a Bhagat Johann Zeilhofer (po dohodě s Bhagatem) vytvořili tento výcvik, aby toto nadšení, Zření Života v Životě, pomohli odhalovat dalším Bytostem. Aby i další Bytosti mohly prožívat porozumění úcty k liniím předků, Mistrů a mohli žít každodenní Život jako Rituál Uznání Života.
(spoluautorství a provázení spolu s P. Veselým)
Výcvik vznikl díky založení a aktivitám SVĚTLA ŽENY®. Díky vlně, která se v ženském světě vytvořila.
Sofie výcvik, stejně jako SVĚTLO ŽENY®, propojila s linií Královské jógy-ADVAITA Védanty, dá se říci, že také spojení s touto linií umožnilo vytvoření tohoto výcviku.
Spočívání v Prázdnu, pozice Pozorovatele – Svědka a vnitřní pohyby odhalila jako propojenost systemicko-fenomenologického přístupu (konstelací), Královské jógy-Advaity a Mystiky (Bert Hellinger – Mystik).
V roce 2013 při osobním setkání s Bertem Hellingerem byla vedena přijmout fyzickým dotykem od něj Požehnání pro tuto práci.
Výcvik rozšířila o perspektivu Spirituální inteligence, metodu “Zření”, metodu “Kruhu závislostí” a metodu “Překročení horizontu rodičů”.
Nekompromisně vyučuje o hodnotě a úctě k liniím Mistrů i Učitelů, k liniím předků.
Zdůrazňuje přítomnost Průvodců a Ochránců lidských Bytostí při systemicko-fenomenologické práci, v rituálech, v meditacích.
Systemicko-fenomenologickou metodiku prezentuje i jako pedagogický nástroj (i v provázení meditačních praxí).

Od roku 2011 začala Sofie intenzivně vnímat pohyby Duše a Ducha, a tudíž svou konstelační práci jako Rituál.
Prohloubila se v ní šamanská zkušenost a v této dimenzi působí nadále.
(Od roku 2018 je aktivní členkou Mezinárodní Asociace Systemických konstelací ISCA.)

2011: DRAČÍ CESTA – REIKI (2011 – 2013)
Tuto cestu v linii Zasvěcených Dračí energie, rozšířenou o osobní zkušenosti P. Veselým, strukturově rozdělila do jednotlivých stupňů.
(mentorka)

2013: Nadstavbový výcvik SPIRITUALITA A TRAUMA – KONSTELACE TRAUMATU
Na základě zkušeností s předchozí práce s regresní terapií, s traumaty, s prožitky smrti, početí, prenatálním vývojem, porodem… A na základě prožívané zkušenosti Královské jógy-Advaity vnesla pohled na trauma jako na spirituální zkušenost.
(spoluautorství a provázení spolu s P. Veselým)
2008 – 2020 aktivně bádá v oblasti práce s tělem, s traumatem, s přenosem traumatu v rodech, národech, historii (tak trochu archeoložka na úrovni zkušenosti Duší). Z pozice dimenze Dákiní (Dzogčhen), díky vlastní prožívané zkušenosti s tělem a s traumatem, nahlíží na zkušenosti předních terapeutů práce s traumaty a studuje jejich přístupy (Viktor E. Frankl, Peter A. Levine, Franz Ruppert, Bhagat J. Zeilhofer, Etienne Peirsman), vše prožívá z neduální perspektivy, z Života v ženském těle. Specializuje se na rovinu řeči (v jasnosti, že tělo, emoce, řeč a mysl jsou spojenou “nádobou”). Z dimenze řeči Dákiní odhaluje vliv řeči, koherence Srdce na uzdravení traumatu, na prevenci vzniku traumatu.
Koná Poutě do různých zemí, vedena konat Rituály hojení historických traumat a zranění, Rituály Smíření.

Byla vykonána řada Cest a Poutí.

Web a značka Cestou Domů byly ukončeny 31.7.2014,
symbol Sjednocení Nebe a Země putuje se Sofií dál…

Od 1.8.2014 Sofie působí skrze www.kalyani.cz.

Věnováno pro Zdraví, Svobodu, Osvícení a Realizaci všech Bytostí.
březen 2020, Karlštejnsko