Home » Mantra Zářivého Lidství

Zníme společně každý den ve 12 a ve 21 hodin. Připojte se!
(Opakujeme nejméně 9x a pak každý podle toho, jak ho rozezní jeho Moudrost. Klidně celý den.)

Předání Mantry Zářivého Lidství

20.3.2020 v rámci oslavy rovnodennosti byla touto nezvyklou virtuální cestou předána Mantra Zářivého Lidství. Je to pro Vás všechny.
Nejen že uzdravuje, ale také pomáhá při zrozování člověka do nové doby.
Tímto zpívá Sofie a každý z nás písničku porodu nového člověka – Bytosti zvané Lidstvo – pro rovnocennost všech pěti ras. (viz 13. Vhled)

Buďte ve spojení a připojte se k Youtube kanálu s “uzdravujícími vibracemi” ZDE a k newsletteru ZDE.

Co je to mantra v Sofiině předání? >>

Mantra Zářivého Lidství předávaná pro Vás touto netradiční cestou…

24.3.2020

BRÁNA ZDRAVÍ – CORONA 21. – MANTRA ZÁŘIVÉHO LIDSTVÍ s výkladem a věnováním

3.4.2020

Mantra Zářivého Lidství v přímém přenosu

24.3.2020

Brána léčení – Corona 17. – Vysvětlení k Mantře Zářivého Lidství a další aktuální inspirace

25.3.2020

Zpívejme si…

23.3.2020
28.3.2020
29.3.2020
23.3.2020