MEDITACE S KALYANI

“JÁ” – “NE-JÁ”
HVAR 2015

Chorvatsko, ostrov Hvar

V čase chaosu a vznikání nového paradigmatu se naprosto transformovala struktura i obsah těchto meditací. Všichni víte, že jdeme cestou KRÁLOVSKÉ JÓGY-ADVAITY, neduálního učení Ramany Maharišiho v praxi meditací Atmavičary – Královskou cestou. Však, v současné době chaosu a duchovních “pravd” chce mysl uchopovat celé učení bezpečně pro ni.

 Nejsme tu však pro bezpečí osobnosti a mysli.
Záměrem je svoboda a osvícení všech Bytostí, Bytí na Zemi ve Štěstí a bez ” řešení” problémů.
V prožívání plnosti Něhy a LÁSKY
V dynamice Života

Společně budeme tedy v tyto společné dni věnovat čas praktickému Bytí ” za myslí” v denním životě. Odhalováním her mysli a za pomoci PŘÍMÉHO SLOVA, objevování skrytých konceptů.
Lpění na existenci “já” ve vztahu k prožívání ” Ne-já”. Přítomně v Přítomnosti.
Kontakt s elementy a klid ostrova mimo “rodnou zemi” přispěje svobodě vnímání Podstaty.

V rámci Nové VIZE vnímám, jak nám rok 2015 přináší největší chaos pro vznik nového řádu. Lidské vnímání dosahuje velké jemnosti a staré koncepty lidské mysli se rozpadají. Můžeme mít pocit, že není čeho se zachytit, ale ONO JE. Jen je třeba naladit své TĚLO i MYSL ještě víc na vesmírný koncert a nechat je rozeznít za podpory elementů a vesmírného Ticha. Jsme Tvůrci nového světa, zodpovědní za materializaci nové CESTY. Kdo jsme my? Kdo námi hýbe? Kde se držím starého? Kde se neumím chytit Podstaty? Nebo nechci? Prostor, který spolu vytvoříme, podpoří tento proces. V Otevřenosti i Důvěře. Přirozenosti. Zvědomíme HODNOTU sebe a toho, kým jsme. V novém Řádu Lásky, Krásy a Moudrosti.

Obsahem budou Vědomé živé meditace. Pozornost zaměřená na “slyšení Srdcem”.
Kalyani:
vnímám nedocenitelnost Ticha tohoto místa, kde budeme SPOLU. Prostor pro nadhled mimo národní rovinu. Prostor pro prohloubení hlubokého DECHU, který přináší svobodu každé Bytosti. Těším se na odtajnění další iluze naší národní “karmy” a uvolnění se z těchto velmi jemných pout iluzí, které lidem brání žít stavy štěstí a plnosti Srdce. Plnosti TVŮRCE, a při každém nádechu v rodné zemi, jsme stále ještě syceni vibrací této falešné hry. Jsem v úctě, že mohu pomoci tuto rovinu rozzářit. Pro život “bez problémů”, pro ŠTĚSTÍ VŠECH BYTOSTÍ.
Prosím, věnujte pozornost nabízeným termínům a Vaší otevřenosti dovolit si vnímat skutečný čas Vaší potřeby pobytu s mořem, Tichem. Přítomnost je přítomná stále.
Organizační informace:

4. – 9.8. možnost pobytu pro účastníky navazujících meditací (9. – 15.8.) s fyzickou účastí Kalyani Sofie bez provázení “programem”
Individuální meditační praxe v podpoře moře, Slunce, místa, ostrova, ve vnitřním spojení.
K dispozici je 9 míst, ostatní si mohou zajistit ubytování v okolí.
Možno přijet kdykoli v těchto dnech, ale přednost mají Ti, kteří se rozhodnou pro všechny dny.
9. – 15.8. meditace s fyzickou účastí Kalyani Sofie a s aktivním provázením
K dispozici je 15 míst

16.- 22.8. meditace s fyzickou účastí Kalyani Sofie a s aktivním provázením
K dispozici je 15 míst
22. – 28.8. možnost navazujícího pobytu pro účastníky meditací (16. – 22.8.) bez fyzické účasti Kalyani Sofie
Individuální meditační praxe v podpoře moře, Slunce, místa, ostrova, ve vnitřním spojení.
K dispozici je 15 míst
K tomuto termínu je třeba jasného vyjádření do 1.6. o délce pobytu.

Na všechny termíny vzhledem k organizaci a ubytování prosíme přihlásit se co nejdříve.

Ubytování: ve vesničce, která si dosud zachovala svůj původní ráz. Ubytování je většinou prosté, kuchyňky a sociální zařízení je v přístavbě domu.
Doprava: je zodpovědností každého účastníka dopravit se na místo. Je zde možnost autem, pokud se přihlásí účastníci, kteří budou chtít nabídnout místa pro společnou cestu.
Jinak autobusem, letadlem (do Splitu, odkud jede trajekt na ostrov)
Strava: vlastní – kuchyňka, lednice. Možnost nákupů a restaurací je v blízkém městečku.
Výše pří-z-pěvku:  4.000,-Kč
3.500,-Kč pro účastníky “Srdce dělohy, svoboda penisu” 18.6.-28.6.2015
Vaše rozhodnutí i pro pří-z-pěvek vyšší je přijímáno.
Ubytování: 14 Eur/den. Jde o sníženou cenu pro naši skupinu.
Účast dětí je možná po schválení.

Organizace a informace: idakeltnerova@seznam.cz
!!!!! “Podmínkou účasti je předchozí účast na meditačním semináři.”

“Zde historie seminářů na Hvaru”

Akce již proběhla – Zpětné vlnky zde

pirko_bile