Home » Světlo Ženy

VĚDOMÁ PŘÍTOMNOST V ŽENSKÉM ASPEKTU UNIVERSA

Cesta… vytrysklá z mystické zkušenosti… zrozená ŽENOU ukotvenou v Královské józe-Advaitě

V dimenzi řeči Dákiní…

30.8.2021 se Světlo Ženy Sofie K. Sarras
stalo, ve vděčnosti, hlavním partnerem
filmu Viliama Poltikoviče
ŠŤASTNY AŤ JSOU VŠECHNY BYTOSTI

O Eduardu a Míle Tomášových.

Výňatek z textu Sofie K. Sarras Početí Světla Ženy:
Slyším: “Je třeba uzdravit těla i duše českých Žen, přivést je k jejich velikosti.
Je třeba sjednotit moravské a české kořeny.
Pak bude Žena střední Evropy hodna sama Sebe.”
… 4.5.2006, Vyšehrad

SVĚTLO ŽENY ® v roce 2021 – 2023…

…domácnosti, domácí chrámy, ve kterých žijí Ženy vnímající Přítomnost, úctu a respekt k sobě, mužům i dětem. K tělům, řeči i mysli, k citům… K rodům, k Mistrům, k Zemi. Přátelství živoucí pomoci, široká rodina po celé republice. Rituální prožívání každodennosti. Trvalé setkávání se, rozvíjení se… samostatně… v udržování bdělé Přítomnosti.
Ženy, SESTRY… ve spojení s vícedimenzionálním vnímáním, s Ochránci a Ochránkyněmi…
Ženy – Kmotry Sofií “přijatého a zrozeného” Chvalozpěvu Početí, Soucitu.

Ženy provázející další Kruhy Žen… 

SVĚTLO ŽENY ® v roce 2020…

9. rokem trvající “badatelský projekt” SRDCE DĚLOHY SVOBODA PENISU. Odhalování tajemství uložených v nevědomé mysli, v řeči a v těle – zkoumáno ve vztazích mezi zdravím, výživou, sexualitou, spiritualitou a početím.
Zažívání zkušenosti transformace fyzického těla na Tělo Světla – Křišťálové.

(2012 – 2022)

“Ženy, nedělejte si z Muže kamarádku.”

Sofie Sarras, opakovaně v rámci SVĚTLA ŽENY ®

Tento citát Sofie mám moc ráda a šířím ho dál k dalším ženám, pro které to naprosto mění realitu jejich partnerských vztahů a vztahů s muži obecně. Prožívají úlevu, pocit osvobození, návrat ke své ženskosti a zdrojům energie pro život. Děkuji Sofii Sarras za vše, co tady pro nás ženy a pro naše vztahy za posledních 20 let udělala, pojmenovala, prošlapala a změnila.
Ida Sára Keltnerová, přírodovědkyně, šamanka a průvodkyně konstelačních a ženských kruhů

♡♡♡

Historie (ne hysterie…) SVĚTLA ŽENY ® :

♡ Doba trvání kruhů Žen pod tímto názvem – 19 let… od roku 2004 neformálně, od roku 2006 formálně.

♡ 2005 – 2015 výuka vztahu k tělu, k uzdravování, k vědomé řeči v Zasvěceních Archandělského Seichim Reiki – linie Elisabeth Haich

♡ Pravidelné kruhy podvečerních setkání v Plzni, Brně, Praze a Ústí nad Labem, od roku 2008 také seberozvíjející kruhy v prodloužených víkendech v přírodě.

♡ 2008 začátek pravidelných retreatů Královské jógy-Advaita Védanty s hojnou účastí Žen.

♡ V letech 2009 – 2010 rozšířeno výcvikem – školou pro Ženy “TANEC MYSTICKÉ RŮŽE“.
2010 otevření BRÁNY SRDCE – Iniciace do metody “slyšení nového jména” pro průchod do nového paradigmatu Doby Vodnáře.
K tomu vytvoření PRVNÍHO sestersky podporujícího online CHRÁMU MOUDRÝCH ŽEN, trvajícího 2010 – 2015.
Video ke shlédnutí zde – Živá tančená modlitba Mystického Srdce – Růže.

Absolventky

♡ Díky založení SVĚTLA ŽENY ® a vlně, která vznikla TANCEM MYSTICKÉ RŮŽE, vytryskl i Výcvik Systemických konstelací a spirituální inteligence, který absolvovalo mnoho Žen, aby v Sobě rozšířily hloubku systemického vnímání a prohloubily se v kontaktu se svými Dary v Moudrosti spojené s respektem a úctou k liniím rodu a předků a ve schopnosti vědomého provázení Rituály.

2012 – … KDO JSEM JÁ? SRDCE DĚLOHY SVOBODA PENISU – po návratu z retreatového pobytu v Thajsku vznikl projekt propojení Královská jóga-Advaita retreatů s vědomou prací s fyzickým tělem zaměřený na odhalování témat, jak traumatizujících, tak samoosvobozujících spojených s dobou Početí a jejím vlivem na zdravý vývoj celé Bytosti, včetně fyzického těla. Tento velice hluboký, následně mnohaletý cyklus retreatů stále přináší šťavnaté plody, jejichž výsledky se propisují o všeho konání Sofie a lidí, kteří tímto retreatem procházejí. Vedlejším vítaným efektem je i detoxikace a proměna těla.

♡ 2013 SVĚTLO ŽENY ® – prodloužený víkend otevřený i pro Muže. Práce s respektem a úctou vůči Mužům.

♡ V letech 2014 – 2016 rozšířeno systematickým Tréninkem “VIZIONÁŘKA uvnitř i vně”.
Věnováno hluboké práci se stíny a jejich transformací.
Vždy v zásadách: “JEMNĚ, SPOLU, NOVĚ.”

17. listopadu 2014 vstoupila praxe spojená s “MANTROU A MUDROU ZŘENÍ SRDCEM”.
Ta byla v rámci retreatů Královská jóga-Advaita Védanty předávána dál dalším Ženám, Mužům i Dětem…

Absolventky

♡ 2015 V rámci SVĚTLA ŽENY ® uskutečněn nádherný Rituál pro Muže SRDCE MUŽE, v Přítomnosti Žen i Dětí…

Tím SVĚTLO ŽENY ® převibrovalo do nové frekvence…

…a nyní prochází do nové podoby:

Provázeno ŽENOU Ne-duality, ŽENOU odhalující mystéria ŽIVOTA. Více na dychamespolu.cz >>

Pro představu Sofiin kalendář 2010 – 2012…

Kalendar

a

♡♡♡

Archiv SVĚTLA ŽENY ® od 2014:
(do 2014 na Cestou Domů zde >>)

SVĚTLO ŽENY ®

“VIZIONÁŘKA uvnitř i vněVíkendový kruh Žen – zrod TRÉNINKU “VIZIONÁŘKA uvnitř i vně”
14. – 17.11.2014

♡ Obsah: text bude doplněn po “snesení”, zatím můžete zkoumat, co se ve Vás děje v tomto tématu.

Už teď jsem s Vámi a mluvím k Vám.
Ke každé, která se rozhodne, Matka Země mluví. Otec Slunce mluví. Mluvíme k Vám HLASEM “JEDINÉHO” :-))))

♡♡♡

AKTUALIZACE 8.11.2014:

Vážené Ženy, posílám vhled několik dní “snášený”, rozšíření tématu: TEMNÁ STRANA ŽENY – TÁTA, MUŽI, SYNOVÉ

Co dodat. NIC. Vše další na místě prožitkem. Je čas VIZIONÁŘSKY VIDĚT I DRUHOU STRANU MINCE CESTY, KTEROU JDEME. Z HLOUBEK SRDCE, BŘICH I HLAV. ODHALIT ILUZE LÁSKY.  To je to, co MOHU nyní nejvíc ze sebe nabídnout.

“Planeta Země mluví. Volá mě a já slyším. Slyším JI jako Dcera Země, slyším JI jako Žena z Hvězd.
Slyším JI jako Žena národa Kněžny Libuše a dalších ZRALÝCH Žen
, Dcera pozemské MATKY.
Slyším JI jako Dcera národa J.A.Komenského, Dcera pozemského OTCE.
Dcera linie Mužů cítících a SLYŠÍCÍCH svědomí Srdce
Dcera linie Žen i s keltskými a druidskými kořeny...
Dcera těch, kdo jsou vedení “Pravdou a Vyšším smyslem”...
Slyším JI jako Ta, jenž prošla až “ZA OBZOR”
A byla navrácena zpět.
Slyším JI.
Slyším JI od mala
Ale do teď jsem zkoumala…
SLOVA
jakými mluví lidé,
abych pochopila,
o co jim zde
na Zemi jde...
Jak si vykládají Život
A
jak vlastně v Něm fungují.
Co chtějí
A
po čem touží...
...či NE…
JSEM TU. VE zkušenosti SPOJENÍ tradic. V ODEVZDÁNÍ.
Nastal čas Změny. Skončilo zkoumání a mlčení.
Je čas JEDNAT, IN-SPIROVAT.
Je čas rozfoukat a rozpálit OHNĚ NAŠICH DOMOVŮ,
Ohně našich Těl. Ohně našich SRDCÍ.
V ÚCTĚ K NÁM ŽENÁM, MUŽŮM I DĚTEM.
Ke staré době, ke starým tradicím, z nichž VYRŮSTÁME.”

Kalyani
8.11.2014

♡♡♡

AKTUALIZACE 10. 11.2014:

ŽENY!
Včera jsem byla přivedena na Daršan SW. VISHWANANDY.
Byla jsem a Zářila, pozorovala, cítila, že se má něco změnit, že tam jsem, abych PROŽILA něco jinak….
Byla U TOHO, že je za tím víc, než je vidět… A STALO se!!!
Souvislosti se skládají dohromady a tak se opět cítím Být součástí ZÁZRAKU.
A z něj v noci….
Cítíc stále spojení s touto vlnou… VĚČNOSTI.

VSTOUPILA JASNOST, ŽE NA SVĚTLE ŽENY Snímek obrazovky 2016-03-15 v 13.53.14 BUDE V RÁMCI RITUÁLU PŘEDÁNA

MANTRA A MUDRA ZŘENÍ SRDCEM.

Budou očištěny nánosy z dob, kdy bylo zřeno pro vlastní a mocenský prospěch.
Děkuji, že MOHU.”


Kalyani

svetlo_zeny_vishwanandy
svetlo_zeny_kalyani

♡♡♡

KDY? Začátek 14. 11. v 18hodin, závěr 17. 11. v 16hodin
KDE? Vysočina – v blízkosti Chotěboře
Částka za stravu a ubytování je 1 380 Kč
Organizace a informace: idakeltnerova@seznam.cz

Akce již proběhla – Zpětné vlnky zde

pirko_bile


SVĚTLO ŽENY ®

“VIZIONÁŘKA uvnitř i vněTrénink pro Ženy (a ve výsledku i pro Muže)TEMNÁ STRANA ŽENY
OTEC, MUŽI, SYNOVÉ, BRATRSTVA
MATKA, ŽENY, DCERY, SESTERSTVA

JE ČAS VIZIONÁŘSKY VIDĚT I DRUHOU STRANU MINCE CESTY, KTEROU JDEME.
Z HLOUBEK SRDCE, BŘICH I HLAV
ODHALIT ILUZE LÁSKY.”
Kalyani


♡ Tento trénink je určen Ženám, které mají odvahu se podívat na své temné stránky.
♡ Také odvahu uctít To Vyšší v Sobě i v druhých. Je určen těm Ženám, které prošly už hlubokou cestou sebepoznání a nyní chtějí udělat krok pro OPRAVDOVÉ VNÍMÁNÍ SRDCEM.

“Trénink vznikal postupně. Vnímala jsem možnost a potřebu jeho vzniku hned s prvními kruhy Žen SVĚTLO ŽENY ® v roce 2005. Cítila jsem pohyby těchto temných stránek, jejich vliv postupně v Ženách a mezi Ženami a pokorně čekala, až strážci bran vydají “souhlas”. Čekala jsem 9 let.
Některé časové úseky jsou třeba pro přípravu vhodného pole, také pro přípravu našich těl. Pro připravenost Duší. I já jsem procházela pečlivou přípravou na možnost této nabídky. Spočívání ve stavu ZA… Myslí… V Tichu NE-Já je garancí transformace i transcendence.”


Kalyani

MANTRA A MUDRA ZŘENÍ SRDCEM

JE SOUČÁSTÍ TÉTO CESTY.

♡ Hlavním Záměrem je TRANSFORMACE, TRANSCENDENCE daných témat. Pravdou, přiznáním a zvědoměním. Odtabuizováním necháme uvolnit zadržovaný “tajuplný magnetický náboj”, který dává Ženám, lidem MOC vládnout nad druhými. Avšak podvědomě tím zastavujeme sebe. Přiznáním paradoxně zmizí moc, ale vzroste vnitřní síla, která umožňuje prožívat skutečnou HODNOTU a SVOBODU. SVOBODU bez her a iluzí.
PRO ŠTĚSTÍ VŠECH BYTOSTÍ

Trénink 1. část (14. 11. – 17. 11. 2014) Zabiješ mě, zabiji tě (táto)
Trénink 2. část (12. 3. – 15. 3. 2015) Ovládám sexuální silou (muži, synu)
Trénink 3. část (29. 5. – 01. 6. 2015) Umím zlomit a ukrást srdce (kohokoliv)
Trénink 4. část (08. 10. – 11.10. 2015) Vládnu magií bez srdce (nad čímkoliv)
Trénink 5. část (13. 11. – 17. 11. 2015) Seberu Ti štěstí, zničím Tě (sestro, přítelkyně)
Trénink 6. část (28. 1. –  31 .1. 2016) Ta, co je vládkyní slova a jím ovládá

Podmínkou je vnitřní stabilita a psychické zdraví.

Doporučuji i aktivní znalost práce s dechem, bdělostí a rozlišováním. Výbornou přípravou je znalost praxe atmavičáry. Vše učím a trénujeme na meditacích.

Kdy: první den začátek v 18:00, poslední den závěr v 16:00
Kde: Vysočina – v blízkosti Chotěboře
Částka za ubytování a stravu: 1 380 Kč
Část peněz bude v rámci Nové VIZE použita na rozvoj a propagaci tématu vědomého početí.
Organizace a informace: idakeltnerova@seznam.cz

Trénink je pro uzavřenou skupinu – skupina je již naplněna.

pirko_bile


SVĚTLO ŽENY ®

Modlitba “Podívej, kvete růže”
12.6.2015, Festival Zdraví, Křtiny

Děkuji Markétě Černocké za zaznamenání a zpracování tohoto okamžiku.

Sofie Kalyani z hloubky:
“Co jsou pro mě Křtiny? Místo, kde jsem v roce 2001 stála a zněla “obyčejné AAAAA”… Jenom hluboký výdech… DECH ŽIVOTA. A věděla jsem, že nezním já, zní To “Vyšší” skrze mé tělo, skrze mé hlasivky. Už tehdy jsem cítila, že jednou na tomto místě budu stát a bude se tu odehrávat velký krok… Byl rok 2001. Místo, kde byla křtěná svatá Ludmila. Místo, kde milovaná Míla Tomášová zářila své modlitby jako “holčička”, kde poblíž vyrůstala. Stála jsem tam v čase, kdy tato ŽENA opouštěla svoje tělo a věděla jsem, že jednoho dne…

12.6.2015 došlo k naplnění této vize. Tentokrát nejen jako zvuk, tentokrát i jako živé, manifestované Tělo… ŽENY.
Po 14 letech další intenzivní práce na Sobě i pro druhé.
Žena na Cestě…
Ve vděčnosti ke všemu, co mi Míla Tomášová “předala”.

Zněla jsem slova písně, která ke mně přišla jako poděkování od další Ženy… Kateřiny H., které byl v rámci tréninku Vizionářek dotekem, živým Slovem navrácen Život do jejího těla, do krve… Byla navrácena do Života. To je uzdravující síla “odevzdání”, to je uzdravování ne-konáním (mysticky bychom řekli Duchem Svatým). Po přijetí této písně jsem ji asi měsíc nepřetržitě zněla, pozorovala, jak každé slovo rezonuje v mém těle, jak rezonuje se Světlem, které TVOŘÍ naše těla, a v jeden okamžik jsem prožila, jak všechna písmena začala zářit a tato píseň byla PŘEVIBROVANÁ DO FREKVENCE UZDRAVUJÍCÍCH ŽIVÝCH SLOV.
Tato píseň byla NAPLNĚNA.

12.6.2015 jsme Ji ve Křtinách zněly spolu s Kateřinou a všemi ostatními, kdo byli Přítomní.
Vytvořili jsme ve znění této písně Kruh a s úctou vnímali propojení “Hvězd i Země”… I Spolu s panem farářem.
Je uzdravující, když skrze živé Slovo se propojí to, co bylo rozděleno. Lidé povstanou a ZNÍ ŽIVOU MODLITBU.
A k tomu zněl zvuk “kněžského” rituálního ZVONKU přinášejícího Osvobození Všem Bytostem… i Duším.”

TATO PÍSEŇ JE ZDE I PRO VÁS

Fota z archivu Sofie Kalyani S. 12.6.2015

Toto bylo vepsáno 13.12.2020 v čase Sofiánského Adventu, na svátek Lucie (jméno “mé” dcery) v čase, kdy prožívané, vyzařované může být i vepsané, zněné…
V čase vznikající “Vodnářské komunikace”.
Sofie
(Zapsáno Darjou J.)

Věnováno pro Zdraví, Svobodu, Osvícení a Realizaci Všech Bytostí


SVĚTLO ŽENY ®

“VIZIONÁŘKA uvnitř i vněSupervizní setkání

Obsah:
♡ Integrace a ukotvování prožitých zkušeností
♡ Prohloubení vytvořeného prostoru pro aktivní orientaci v transformovaných  tématech, prostor pro otázky
♡ Udržování energie skupiny pro další seberozvoj, sebepoznání
♡ Proměna z “následování” do aktivního spojení – tvoření

Kdy: 17. 3. – 20. 3. 2016, první den začátek v 18:00, poslední den závěr v 16:00
Kde: Vysočina – v blízkosti Chotěboře
Částka za ubytování a stravu: 1 380 Kč

Část peněz bude v rámci Nové VIZE použita na rozvoj a propagaci tématu vědomého početí.
Organizace a informace: idakeltnerova@seznam.cz

Akce již proběhla – Zpětné vlnky zde

pirko_bile

SVĚTLO ŽENY ®

“VIZIONÁŘKA uvnitř i vněSetkání Žen po tréninku SVĚTLA ŽENY ®

HODNOTA – SCHOPNOSTI

Uzavřená skupina.
Setkání organizují účastnice.
Fyzická účast Sofie Kalyani není zaručena, může a nemusí být na místě přítomna.

Kdy: 16.11. – 20.11. 2016, první den začátek v 18:00, poslední den závěr v 16:00
Kde: Vysočina – v blízkosti Chotěboře
Částka za ubytování a stravu: 1840 Kč
Organizace a informace: idakeltnerova@seznam.cz

Akce již proběhla – Zpětné vlnky zde

pirko_bile

Děkuji všem Ženám, které jste mi před 5 lety daly důvěru provést Vás údolím stínů.”
SofieS
8.8.2020