Home » Advaita Retreat

O Sofii Kalyani

Od 21.12.2008 Sofie Kalyani Sarras po dlouholeté praxi mystické Cesty (mnohaživotní) provází retreaty Advaita Vedanty. 
V Duchu úcty k Mistrům a “tvarům” přiznává Linii, která ji v tomto životě umožnila projevit se… z Podstaty: Ramana Mahariši, Paul Brunton, Eduard a Míla Tomášovi, Jiří Vacek. 
Metodu propojení Atmavičáry a Pránajámy (po 8letém studiu a praxí s Jiřím Vackem).
Propojila v roce 2009 s přenosem Vědomí “Tělo je ve Mně” (a toto předává ve škole pro Ženy Tanec Mystické Růže).
Rozšířila o zkušenost Pozorovatele emocí a ŘEČI. VĚDOMÁ KOMUNIKACE JE JEJÍM DAREM.
A o schopnost zkušenosti Transformace.
Při Pouti po Tibetu v roce 2010 s milovanou Mistryní Kundalinimahajógy  Anandi Ma (Sofie 2007 na základě vedení Šaktickým principem přijímá Šaktipátu, jméno Kalyani a vstupuje do studia a praxi školy Vajra Panjar) zažívá v jezeře Manasarovar přímo “horou Kailash“ Transmisi  do Prvotního Pohybu. 
Metodu Atmavičáry rozšiřuje o Vědomí Prvotního Pohybu… a Pulsaci. 
PULZUJE SRDCEM – PULZUJE ŘEČÍ – PULZUJE TĚLEM, PULZACÍ OŽIVUJE VŠECHNY “STATICKÉ METODY A PRAXE”. Tanec je pro Ni živou meditací, modlitbou.
Rezonuje s Ní každé Slovo, každé Učení týkající se Mahamudry.
V jemnosti vše rozvíjí v praxích a retreatech… Předává praktikujícím Daršany.
Začíná nabízet Satsangy “Modrá Přítomnost”.
2011 poprvé se fyzicky dotýká a propojuje s Arunáčalou, živou Moudrostí, místem působení Ramana Maharišiho v Tiruvannamalai v Indii.
2012: Po 5 letech Sofiiného aktivního provázení praxí Atmavičáry byla řada praktikujících i připravena přijmout Šaktipátu od její Mistryně Kundalini MahaYogy Anandi Ma. Sofie tím otevřela pro praktikující zkušenost “nepřivlastňujícího” Soucitného Mistrovství, zkušenost respektu a úcty k Mistrům “ZA” Sofií.
Toto je projevem “Guruovství nové Doby”.
2013 Sofie prochází rozpadem všeho doposud vybudovaného, zažívá “přenos do nové Doby”, prochází transformací celé Bytosti. Stěhuje se z Brna do Prahy a koná pro zviditelnění a smíření “české” Advaita – Mystické Linie. Učí praktikující vidět sílu v tomto spojení.
V LISTOPADU PŘIJÍMÁ VÝZVU MISTRŮ Z LINIE ADVAITY: “ZMĚŇ UČENÍ – TĚLO JE KARMA, TĚLO JE NEMOC, TĚLO JE HŘÍCH”.
K TOMU SE “ZAVAZUJE” A V TOMTO DUCHU JE DÁLE VEDENA…
2014 Zasvěcení do balijského kněžství – přijímá Transmisi Dzogčhenové Mantry OM A HUM.
Zážitek blízký smrti (22.5. zástava srdce).
Rozpomíná si na svou Misi a slib Soucitu, spojení s dimenzí Avalokitešvary a Kuan Jin, život prožívá z perspektivy Ne-já.
Retreaty jsou otevřeny i dětem praktikujících.
17.11.2014 je poprvé předána MANTRA A MUDRA ZŘENÍ SRDCEM. Samo-vzniká Učení Prázdna.
To vše do července 2014 prezentováno pod názvem Cestou domů.
V srpnu 2014, díky pomoci Přátel na cestě, vznikají stránky Kalyani.cz.
Na pouti v listopadu 2014 do Indie, Tiruvannamalai, na Arunáčale zažívá hluboké vnitřní Učení o Podstatě Zvuku a Početí a následuje cesta propojení s Učením Dzogčhenu. V roce 2015 se potkává s Liborem Malým, stávají se partnery a otevírá se cesta k praxím Dzogčhenu, Čhögjal Namkai Norbu Rinpočemu. Přijímá transmisi a lung DraThalGyur tantry. Dochází k postupné integraci Učení.
2015 při cestě do Bhútánu se propojí s esencí “Učení Dákiní” a rozpomíná si na svou Misi Moudrosti V TĚLE.
Za pomoci Přátel pokračuje v Advaita retreatech, v živých pohybových praxích Atmavičáry, do kterých pedagogicky zapojuje i metodu systemických konstelací. Pokračuje v Satsanzích, Daršanech.
2016, v březnu se Sofie dostává do hlubokého spojení s VÝZVOU z roku 2013. Na úrovni těla je jí diagnostikována nevyléčitelná nemoc. Začíná procházet hlubokou transformací těla, řeči a mysli.
Praktikující, které Sofie provází v Advaita retreatech (77 včetně dětí) připravuje na přijetí Transmise Dzogčhenu Čhögjal Namkhai Norbu Rinpočem. Díky vnitřní zkušenosti zprostředkovává slovní propojení mezi Advaitou a Dzogčhenem. Spolu s Liborem Malým provází pochopením struktury přijetí Transmise.
Tím opět otevírá pro praktikující zkušenost “nepřivlastňujícího” Soucitného Mistrovství, zkušenost respektu a úcty k Mistrům “ZA” Sofií. Toto je projevem “Guruovství nové Doby”.
Vše vnímá z perspektivy Ne-já v ŽENSKÉM těle, z perspektivy Moudrosti Dákiní, z perspektivy “obyčejnosti Života ŽENY”.
“Především si všímáme, KDO provádí tuto vizualizaci, KDO je v tomto bílém A ve středu gakyilu. Nenazýváme nic dualisticky, ale spočíváme v tomto stavu. To je okamžitá Přítomnost, to je nás skutečný stav.”
Slova Čhögjal Namkai Norbu Rinpočeho, Dzogčhenové zplnomocnění
Za pomoci Přátel pokračuje v provázení Advaita retreatů, stahuje se z veřejného působení, vystupuje pouze tam, kam je “vedena”. Praktikuje pro naplňování VÝZVY z roku 2013, prohlubuje se v praxích Dzogčhenu s dzogčhenovou komunitou Čhögjala Namkai Norbu Rinpočeho.
2017 po mnoha Životech se Sofie stává babičkou.
2018 pokračuje v 3. stupni Učení Vajra Panjar s milovanou Mistryní Kundalini MahaYogy Anandi Ma.
27.9.2018 je s Liborem M. přítomná při Parinirváně Čhögjala Namkai Norbu Rinpočeho. Tato zkušenost velmi zásadně ovlivňuje další Sofiinu tvorbu – praxe.
2019 je vedena opět na ostrov Bali, kde se hluboce propojuje s džunglí, která ji učí o fraktální mysli a od blízké balijské Přítelkyně Ratih se učí o vícedimenzionalitě řeči, o ZDRAVÉM fungování komunitního, hierarchického, kastovního systému. Rozpomíná si na stejné zkušenosti z jiných “Učení”. Tyto poznatky vnáší do předávaných metod a praxí.
“Osvobozuje skrze řeč” – píše poezii a krátké příběhy.
29.6.2019 přijímá a začíná předávat Mantru Zářivého Lidství.
2.-3.11.2019 z dimenze Dákiní přijímá Chvalozpěv Početí, Soucitu.
5.3.2020 nastává okamžik, na který Sofie dlouho čeká a vše vzniklé je prezentováno i na stránkách dychamespolu.cz

Vice zde: 

“I takto známe Sofii Kalyani při provázení Atmavičárou.”
Indie, 2014

Přejete-li si zažít přímý Přenos SOUCITU a Dotek ve spojení s Ochráncem Početí, Soucitu… Zření Srdcem..
Prožít, slyšet, vidět, cítit SEBE v nové vibraci, v koherenci frekvence Pulsace… Srdce.
Pozvěte Sofii S… Přáteli k Vám.
..

Kontakt na domluvu: info@dychamespolu.cz. Ozveme se Vám.


  
Vzpomínka na slova pro rok 2013:

Vznešený Dech – Dech Vznešeného

Královskou Cestou

Od dubna 2013 do července 2014 v souladu s planetární proměnou,

bylo přelaďováno i celé mé Tělo

Co od dětství čekalo na tento čas pro Pro – jevení,

je PROJEVOVÁNO

Hvězdné Vědomí na Zemi

V Teď tryská Přítomnost sama sebou v každém oka- mžiku meditačního setkání

Není kdo by co předával, učil či dělal

Není žádný Mistr venku, zmizel i Mistr uvnitř

Všchni Mistři jsou JEDNÍM

NE- JSOU

Je hluboce vnímána úcta k Těm, jejichž Milostí vím, že jsem s nimi JEDNO

Je respektována celá postupnost CESTY

Já jsem JE ta Cesta, Pravda a Život, tryskající z věčného, plného NIC

Všechny náboženské i nenáboženské směry jsou pouhé obleky Skutečnosti

Všechny cesty a tradice jsou v úctě, v respektu k jejich existenci

Meditační se-tkání je prostorem pro “přenos vědomí” – POVZNÁŠENÍ

Prostorem pohybu Ticha – Života  v Těle – SNÁŠENÍ

Prostorem zázraků, požehnání a ŠTĚSTÍ

Prostorem Ticha skrze ŽIVÉ SLOVO – ZŘENÍ

Prostorem živého dobro- družného, ze sebe vznikajícího SPOLU

SPOLU S HUMOREM, VPOŘÁDKU a BEZ “ŘEŠENÍ” PROBLÉMŮ

Vzpomínka na slova pro rok 2014:

K naplnění do konce roku 2014 přišla k meditacím tato slova:

VZNEŠENÝ DECH – DECH VZNEŠENÉHO

STABILITA, MAJESTÁTNOST, PROZŘENÍ TEMNÝCH I SVĚTELNÝCH ILUZÍ.

Po prožitých hvarských meditacích mohu jen svědčit o proměně celého ” přístupu” k meditacím. To však nemá smysl zde popisovat.

Prožitý osobní kontakt je odpovědí. Nelze vepsat do SLOV, co je nabízeno. Vy v Srdci cítíte, vnímáte, v Těle prožíváte. Oslavujete.

Je čas se ROZHODNOUT PRO OPRAVDOVOST.

Znovu vepíši,  co je říkáno od počátku ”mého” konání. Nikdo Vám nemůže dát nic nového.

Vše už je a už TO JSTE. Meditace jsou cestou, kdy je zráním a opakováním zvědomována Skutečnost. Setkáním v Přítomnosti,

ve SPOLEČENSTVÍ, zároveň silným působením proudu realizované Bytosti dochází k “přenosu Vědomí.”  Meditační setkání JSOU….

“Uhlí se rozpomíná, že je diamantem, briliantem. Briliant si vzpomíná, že je i uhlím.”

Děkuji za celou tuto cestu,
Sofie