Home » Advaita Retreat

O Sofii Kalyani

Od 21.12.2008 Sofie K. Sarras po dlouholeté praxi mystické Cesty (mnohaživotní) provází retreaty Advaita Vedanty. 
V Duchu úcty k Mistrům a “tvarům” přiznává Linii, která ji v tomto životě umožnila projevit se… z Podstaty: Ramana Mahariši, Paul Brunton, Eduard a Míla Tomášovi, Jiří Vacek. 
Metodu propojení Atmavičáry a Pranajamy (po 8letém studiu a praxí s Jiřím Vackem) propojila v roce 2009 s přenosem Vědomí “Tělo je ve Mně”, rozšířila o zkušenost Pozorovatele emocí a řeči a schopnost zkušenosti Transformace. 
Při Pouti po Tibetu v roce 2010 s milovanou Mistryní Kundalinimahajógy  Anandi Ma (Sofie 2007 na základě vedení Šaktickým principem přijímá Šaktipátu, jméno Kalyani a vstupuje do studia a praxi školy Vajra Panjar) zažívá v jezeře Manasarovar přímo “horou Kailash“ Transmisi  do Prvotního Pohybu. 
Metodu Atmavičáry rozšiřuje o Vědomí Prvotního Pohybu… a Pulsaci. 
V jemnosti ji rozvíjí v praxích a retreatech… Začíná nabízet Satsangy.
Od roku 2014, po zasvěcení do balijského kněžství a po zážitku blízkému smrti (zástava srdce) si rozpomíná na svou Misi a slib Soucitu, život prožívá z perspektivy Ne-já. Retreaty jsou otevřeny i dětem praktikujících. 16.11.2014 je poprvé předána MANTRA A MUDRA ZŘENÍ SRDCEM.
Samo-vzniká Učení Prázdna.
To vše do července 2014 prezentováno pod názvem Cestou domů.
V srpnu 2014 vznikají stránky Kalyani.cz.
Na pouti v listopadu 2014 do Indie, Tiruvannamalai na Arunáčale zažívá hluboké vnitřní Učení o Podstatě Zvuku a následuje cesta propojení s Učením Dzogčhenu. V roce 2015 se potkává s Liborem Malým, s jehož podporou je dovedena k Čhogjal Namkai Norbu Rinpočemu, přijímá transmisi a lung DraThalGyur tantry. Dochází k integraci Učení.
5.3. 2020 nastává okamžik, na který Sofie dlouho čeká a vše vzniklé je prezentováno i na stránkách dychamespolu.cz

Vice zde: 

“I takto známe Sofii Kalyani při provázení Atmavičárou.”
Indie, 2014

Přejete-li si zažít přímý Přenos SOUCITU a Dotek ve spojení s Ochráncem Početí, Soucitu… Zření Srdcem..
Prožít, slyšet, vidět, cítit SEBE v nové vibraci, v koherenci frekvence Pulsace… Srdce.
Pozvěte Sofii S… Přáteli k Vám.
..

Kontakt na domluvu: info@dychamespolu.cz. Ozveme se Vám.


  
Vzpomínka na slova pro rok 2013:

Vznešený Dech – Dech Vznešeného

Královskou Cestou

Od dubna 2013 do července 2014 v souladu s planetární proměnou,

bylo přelaďováno i celé mé Tělo

Co od dětství čekalo na tento čas pro Pro – jevení,

je PROJEVOVÁNO

Hvězdné Vědomí na Zemi

V Teď tryská Přítomnost sama sebou v každém oka- mžiku meditačního setkání

Není kdo by co předával, učil či dělal

Není žádný Mistr venku, zmizel i Mistr uvnitř

Všchni Mistři jsou JEDNÍM

NE- JSOU

Je hluboce vnímána úcta k Těm, jejichž Milostí vím, že jsem s nimi JEDNO

Je respektována celá postupnost CESTY

Já jsem JE ta Cesta, Pravda a Život, tryskající z věčného, plného NIC

Všechny náboženské i nenáboženské směry jsou pouhé obleky Skutečnosti

Všechny cesty a tradice jsou v úctě, v respektu k jejich existenci

Meditační se-tkání je prostorem pro “přenos vědomí” – POVZNÁŠENÍ

Prostorem pohybu Ticha – Života  v Těle – SNÁŠENÍ

Prostorem zázraků, požehnání a ŠTĚSTÍ

Prostorem Ticha skrze ŽIVÉ SLOVO – ZŘENÍ

Prostorem živého dobro- družného, ze sebe vznikajícího SPOLU

SPOLU S HUMOREM, VPOŘÁDKU a BEZ “ŘEŠENÍ” PROBLÉMŮ

Vzpomínka na slova pro rok 2014:

K naplnění do konce roku 2014 přišla k meditacím tato slova:

VZNEŠENÝ DECH – DECH VZNEŠENÉHO

STABILITA, MAJESTÁTNOST, PROZŘENÍ TEMNÝCH I SVĚTELNÝCH ILUZÍ.

Po prožitých hvarských meditacích mohu jen svědčit o proměně celého ” přístupu” k meditacím. To však nemá smysl zde popisovat.

Prožitý osobní kontakt je odpovědí. Nelze vepsat do SLOV, co je nabízeno. Vy v Srdci cítíte, vnímáte, v Těle prožíváte. Oslavujete.

Je čas se ROZHODNOUT PRO OPRAVDOVOST.

Znovu vepíši,  co je říkáno od počátku ”mého” konání. Nikdo Vám nemůže dát nic nového.

Vše už je a už TO JSTE. Meditace jsou cestou, kdy je zráním a opakováním zvědomována Skutečnost. Setkáním v Přítomnosti,

ve SPOLEČENSTVÍ, zároveň silným působením proudu realizované Bytosti dochází k “přenosu Vědomí.”  Meditační setkání JSOU….

“Uhlí se rozpomíná, že je diamantem, briliantem. Briliant si vzpomíná, že je i uhlím.”

Děkuji za celou tuto cestu,
Sofie