Home » Cesty a Poutě » Chorvatsko 2009

Chorvatsko
srpen 2009

Druhé konstelace a meditační retreat u moře

Záměr:
Být vedena Cestou…odhalovat a naplňovat Záměr mé mise na Zemi. Pro všechny cítící Bytosti. Vytvářet pro lidi otevřený a bezpečný, krásný prostor pro objevování Podstaty Sebe.
Vnášení meditačních zkušeností do běžného denního dovolenkového Života.
DOVOLIT si  bděle BÝT, KDO JSME.
Konstelační práci konat mimo dosah národních vlivů.
Prohlubujeme vděčnost k Zemi a místu, kde jsme… k Tělům.
Transformace studu…

Ve vlně probíhající školy pro Ženy “Tanec mystické růže“ je tento prostor Ticha tak blahodárný pro objevování a prohlubování spojení s Ochránci a očistou svého nitra, mysli… těl.
Naslouchání vnitřního hlasu a prohlubování důvěry v sebe.
Cítíme kontakt s delfíny, s hlasem hlubin moře.
Takovou práci miluji.