Home » Kdo jsem Já? Srdce dělohy – Svoboda penisu

Kdo jsem Já?
Srdce dělohy – Svoboda penisu
RE-FRESH
Co je výživa???

Chorvatsko, ostrov Hvar
17. – 28. června 2016

Aktualizace 12. 5.

Celý seminář bude probíhat v novém nastavení.
Na organizaci před seminářem i na místě se podílí všichni přihlášení. Sofie Kalyani je připravena přijet a Být….na místě zářit….dýchat….a tím udělat pro všechny to nejvíce. Svou pozornost nebude směřovat do organizace ani do dalších venkovních podnětů. Setkání, kdy by byla její pozornost obrácena i ven, budou domlouvána aktuálně na místě podle jejího stavu. Může se stát, že fyzicky přítomna na místě nebude a seminář bude provázen na dálku.
Sofie Kalyani zajišťuje obsah a strukturu semináře vzhledem k detoxikaci. Odpovědnost za svůj proces, praxi a bdělost si nese každý sám, skupina se podporuje, v zahrnutí všeho, co jsme se naučili.
Pokud bude Sofie fyzicky přítomna, je možné na místě předat mantru a mudru Zření Srdcem.
Účastníci budou vzájemně propojeni pro domluvu a organizaci.

Ještě 5 volných míst. PŘIHLÁŠKY NEJPOZDĚJI DO 31.5.


Pro malou skupinu mužů a žen nabízíme 10denní meditačně – detoxikační seminář v Chorvatsku na ostrově Hvar. V krásném prostředí a síle Ticha. Po zkušenostech a ohlasech smíšených skupin z roku 2014 a 2013 a ženské skupiny z roku 2012 opět oslavíme letní Slunovrat u moře netradičním způsobem. Spojením detoxikace (mírná hladovka a klystýry) a témat daných názvem semináře.

V otevřenosti žen k mužům a mužů k ženám.
Vnímání aktuálnosti tématu početí. Úctě k Podstatě,  kterou JSME.
Prožijeme kontakt s tím, co pomáhá  žít a projevovat vnitřní sílu. Tělesnou očistou za podpory pečlivě vybraných ajurvédských bylin a produktů čínské medicíny, necháme odejít vše nepotřebné a nastartujeme TĚLO do nového režimu citlivosti a vnímavosti. Vědomě budeme prociťovat, co znamená Příjímání a Odevzdávání. Co je skutečná VÝŽIVA. Budeme objevovat vzorce či koncepty MYSLI, které jsme si vytvořili (byly nám vytvořeny) jako obrany proti přirozenosti. Nově můžeme prožít stav, co znamená sami sobě nepřekážet ve spojení s Universem. Prožít VÝŽIVU v DECHU a KRÁSE. Jak vyplývá z názvu semináře, půjdeme i cestou spojení s naší přirozeností. Prožijeme pravdu o podstatě sexuální energie. Těšte se na ctění těla, pro Projev Záře Duše. Vzácností je přítomná podpora všech elementů. Země, Slunce, Vzduchu i Moře.

Podrobnější informace zašleme přihlášeným účastníkům.

Organizační informace: 
Podmínkou účasti je výborný psychický i fyzický stav, absolvování semináře Srdce dělohy – Svoboda penisu v předchozích letech a praxe Mantry a Mudry Zření Srdcem. Ostatní zájemci po konzultaci se Sofií Kalyani. „V případě zájmu o předání mantry a mudry napište na info@kalyani.cz.“ Podmínkou je rovněž konzultace účasti se Sofií Kalyani.
 a
PŘIHLÁŠKY NEJPOZDĚJI DO 31. 5.

Počet účastníků:  15 osob
Ubytování: ve vesničce, která si dosud zachovala svůj původní ráz
Ubytování je většinou prosté, kuchyňky a sociální zařízení je v přístavbě domu.
Doprava: je zodpovědností každého účastníka dopravit se na místo
Je zde možnost autem, pokud se přihlásí účastníci, kteří budou chtít nabídnout místa pro společnou cestu.
Jinak autobusem, letadlem (do Splitu, odkud jede trajekt na ostrov).
Strava: bude minimální, specifická, v rámci zaměření semináře
Výše pří-z-pěvku: 5 000 Kč
Vaše rozhodnutí i pro pří-z-pěvek vyšší je přijímáno.
Část peněz bude v rámci Nové VIZE použita na rozvoj a propagaci tématu vědomého početí.
Ajurvédské bylinky a strava: 3 500 Kč
Ubytování za 11 dní: 132 Eur

Organizace a informace: idakeltnerova@seznam.cz