Home » Cesty a Poutě » Jeruzalém, Izrael 2007

Jeruzalém, Izrael
červenec 2007

Záměr: Být vedena Cestou…odhalovat a naplňovat Záměr mé mise na Zemi. Pro všechny cítící Bytosti. Naplnit Slovo, které v mém nitru zaznělo v březnu 2007 při přípravě prvních Velikonočních meditací konaných “v přírodě”, při čtení knihy Cesta ženy k Bohu: “Projdi bosýma nohama mou Cestu”. 

A tak jsem v červenci 2007 poprvé v životě vstoupila do letadla, překročila zkušenosti rodičů a prarodičů  a v péči cestovní kanceláře přítele Karla Hrdličky www.ckhrdlicka.cz, po boku tehdejšího partnera, se ocitám na svaté půdě … v Izraeli.
Moje nohy prošly Cestu…, jako bych je poprvé skutečně propojila se Zemí… a mysl byla osvobozena od iluzí a evropských představ Jeruzaléma. Otevřel se ve mně široký Prostor pro Dech, Jeruzalém i Duch mnou začal dýchat…
Navštívení Kostela sv. Petra v Jaffě přineslo hluboký vnor do mých zapíraných uzdravujících schopností.
To, co jsem předávala při Požehnání Duchovního Srdce lidem, nabralo nový rozměr.
Na půdě starodávného atlantského města Jericho moje Srdce začalo tlouci novou vibrací.
Každý kámen této země ke mně zněl jak hudba zvonkohry… a v místě, kde v dálce bylo místo Magdala, mi tekly slzy proudem…