Home » Vhledy

VHLEDY

Z Ticha vzešlé Slovo, naplňující prostor, inspirující, povzbuzující, motivující, vysloveno v oka-mžiku, kdy Ticho prošlo do úrovně Slova.
V Čase, který je neexistující a přece je tak skutečně prožíván.
Tady a teď – v době Vodnáře.

Článek: SOUCIT, LÁSKA… A CO NENÁSILÍ A POMÍJIVOST?
VÝZVA K MOUDROSTI – OTÁZKY NA TĚLO

Náhled ve dni rovno-dennosti 20. 3. 2020  22:30

31. 3. 2020

My, lidské Bytosti, pokračujeme do dalšího cyklu roku. Co nás čeká?

Jenom za posledních 7 dní je vše jinak. Třeba mé neplánované předání Mantry Zářivého Lidství ve virtuálním prostoru. Nevídané! Pro mne, která jsem Facebook free, do včerejšího dne nemožné. Avšak i na Facebooku jsou lidé. Mantra Zářivého Lidství došla tam, kde je jí třeba! Mantra, jejíž zpěv během 9 měsíců od prvního předání uzdravil (nejen) několik Bytostí.

Žasnu nad nevyzpytatelností Života. Celé situace. Co se to děje?
Vše je jinak. Jinak, než je zvykem. A prý za to může neviditelné maličké cosi.
Lidé se nyní hýbou jinak. Ve vzduchu je cítit novou aktivitu. A také odvahu i strach.

Vzpomínám si na mnou provázené supervizní systemické konstelace v roce 2014. Jeden z klíčových momentů bylo uvědomění: ”Když je mír, lidé jsou laxní a líní. Neváží si Života a sebe navzájem.” Také jsme tehdy zpívali druhou sloku “hymny”. A také sloky, které jsem k dvěma originálním napsala. Kde asi jsou? Kde domov můj? Kde je zdravý rozum? Kde jsou slova psaná na břehu moře… v roce 2014? 


Brána léčení – Corona

10. 3. 2020

Tímto videem proudí léčivé vibrace na aktuální situaci …?
Stalo se … 5.3.2020
Mnozí hledají zázraky, mnozí na ně nevěří…
ony se dějí dle stavu nastavení naší mysli…
naší řeči… vnímání těla… a OTEVŘENOSTI harmonizujícím vibracím sfér, dimenzí, kde mizí vnímání utrpení… nemocí…
V Lásce Sofie


Den Žen

8. 3. 2020

Den Žen,

den před úplňkem.

Píšu. “Já” – Žena, Vědomí tvořící ženské tělo.

Vědomí uvědomující si svou pomíjivost.

A…nepřetržitost.


Přání do NOVÉHO KROKU 2019 – 2020

31. 12. 2019

Novoroční 


Slunovratové poselství 2019 a báseň

18. 12. 2019

Ženy, ženy? Muži, Muži?

Včera 17.12.2019 jsem opětovně  byla dovedena sem: Výstava Vlastním hlasem

“Já”,  žena, cestovatelka, poutnice, Ta, která desetiletí (životy) koná pro rovnocennost mužů, žen, dětí… pro Evoluci Lidství… pro mezináboženský dialog…vně i v nitru každého z nás… V KAŽDÉM SVÉM KROKU ZŘÍCÍ BOLEST I KRÁSU ŽIVOTA. Kráčící i klečící zároveň… vděčná ŽIVOTU za Život. Žena s dary odučovat, transformovat, destilovat…iniciovat i Zasvěcovat… jsem procházela výstavou… a CÍTILA…

 

“Mé” SLOVO k 30. výročí samotové revoluce

15. 11. 2019

Když mysl rozezní dusot kopyt svého příběhu,
pohybem v čase, v jejím známém prostoru…
se rozezní zvuky a obrazy minulosti.

Když slova či zvuky písně,
vyvolají vlny emocí, reakcí na slyšené…
Pozorujíc, uvědomujíc se, sleduji to celé.

 

Kdo je milovaný?
Podpora skrze slova pro následující více-dimenzionální výzvy…

10. 10. 2019

Vážení,

uplynul 1 rok od “odchodu” milovaného Mistra Chögyal Namkhai Norbu Rinpoche.
Je to cca 18 let od “odchodu” milovaných Mistrů – manželů Tomášových, cca 30 let od “odchodu” milovaného kontroverzního Mistra Osha, cca 60 let od “odchodu“ milovaného tvořivého  Mistra Františka Drtikola, cca 70 let od “odchodu” milovaného Mudrce Ramana Maharišiho, cca 120 let od “odchodu” milované blahoslavené Učitelky církve MALIČKÉ Terezie z Lisieux…
Kolik nejmenovaných milovaných denně “odchází”?
Kolik nejmenovaných milovaných denně “přichází”?
Kolik času dává Lidská bytost vnímání toho, že je milována?

 

The Message of Visionaries to Summer Solstice 2019

13. 6. 2019

Beloved,
 

I write from the great depth of the connection of dimensions that I am given and allowed to perceive, from the trust that is now placed in me by Masters, protectors, guardians of old teachings, traditions, Life itself.

17.6. is the full moon
21.6. Summer Solstice
22., 23., 24., 25. 6. the time of love of the Stars and the Earth, the time of discovering the treasures … the time of possibility to transform everything that is not working, the time of letting go of old and receiving – renewing, protecting a new one.

 

Poselství Zřeců k letnímu Slunovratu 2019

13. 6. 2019

Milovaní,
 
Píši z veliké hloubky spojení dimenzí, které je mi dáno a dovoleno vnímat, z důvěry, která je do mne nyní vložena Mistry, ochránci, strážci starých učení, tradic, Životem samým..

17.6. je úplněk
21.6. Letní slunovrat
22., 23., 24., 25.6. čas milování Hvězd a Země, čas objevování pokladů…čas možnosti transformovat vše nefunkční, čas pouštění starého a přijímání – obnovování, ochraňování nového.

 

Vhled Sofie Kalyani k ODPOVĚDNOSTI k LIDSTVÍ

2. 5. 2019

Přátelé,
 
Ano, “nejsme děti” ve své odpovědnosti. “Nejsme děti” ve své Podstatě. Když Ježíš mluvil slova: “Nevstoupíte do království Božího, než jako děti…” nemínil tím ani infantilitu, ani slepotu, ani ustrašenost, ani “někdo to za mě udělá, někdo to za mě zařídí, někdo to za mě rozhodne, někdo to za mě…”
Nikdo nic za nikoho neudělá!
 

Vlnka Lidství

20. 3. 2019


Vlna Lidství

20. 3. 2019


Tibetský způsob, jak vyjít s obtížnými lidmi

25. 1. 2019

Milované Bytosti,
Člověče

Nabízím zde video, jehož slova jsou klíčem pro průchod následujícími 4 lety – 2019 – 2022.  K opravdivému člověčenství – živé humanitě.

Celý vhled >>>


Jan Palach – upálení

17. 1. 2019

Ať lidé mohou svobodně dýchat.  Upálení obrazy nevědomosti, chamtivosti, která spaluje přirozenost… ať rozžehneme a projevíme vnitřní oheň.
V té době jsem byla v děloze… a přicházela s tímto poselstvím:

Celý vhled >>>


PF 2019

1. 1. 2019

MEDITAČNÍ PŘÁNÍ – pozorujte …

Obrazy pracují do hloubky, při jejich sledování delší dobu, mohou ukázat To, co je součástí vnitřní Moudrosti v každé cítící Bytosti. Mohou být ZRCADLEM Vaší vnitřní hloubky, jasnosti i moudrosti. Spolu s textem tvoří CELEK.
Celý vhled >>>


OSLAVNÁ TĚLESNÁ

23. 5. 2018

Těleso ponořené do kapaliny….

…4 roky zpět,
Zastavil se pro mne svět.
A taky srdce…
Celý vhled >>>


Volba prezidenta 2018 – 2. kolo

23. 1. 2018

VOLBA,

můj subjektivní vhled jde z velké hloubky a odtud pramení slova k zamyšlení…(viz. i předchozí vhled z prvního kola).

VOLÍM ODVAHU, NEBO STRACH?
VOLÍM ROVNOST, NEBO POKŘIVENOST?
Celý vhled >>>


Volba prezidenta 2018

10. 1. 2018

Prezident Zeman má dlouhodobou podporu mezi lidmi, kteří mají pocit, že prohráli polistopadovou etapu. Umím si představit variantu, že při nízké volební účasti může vyhrát už v prvním kole, říká Josef Šlerka, datový analytik a šéf Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky.
Celý vhled >>>


Slunovratová inspirace 2017-2018

15. 12. 2017


Přání pro vědomý svobodný pohyb

25. 7. 2017

Anohy ( celá těla) mohou stále kráčet po této zemi odvážně v souladu se Srdcem – Láskou.
Ať je uzdravena a transformována bolest všech, jejichž nohy z jakýchkoli důvodů museli jít jinak a jinam, než velelelo Srdce-Láska.
Ať Zářící Srdce stále vedou svá těla skrze iluze potřeb, tužeb, závislostí, soudů, bojů a vlastnění.
Celý vhled >>>


Osud v našich Srdcích

22. 9. 2015

Je tak radostné propojovat moudrost “bližních” Bytostí, místo věvěledání rozdílů a nesouladu. Mám ráda sou-lad … A nesoulad mě in-spiruje v nalézání souladu v nesouladu….:-)))
Miluji Život, miluji in-spirovat, in-formovat, trans-formovat i trans-cendovat. Žít EVOLUCI.
Nebaví mě revoluce ani re-formace. To je nuda. Dělá se, že se děje a přitom se neděje.
Celý vhled >>>


Vhled od Leny k modlitbě ve Křtinách

9. 6. 2015

VOLÁNÍ K MUŽŮM
 a
Volání k mužům…k srdcím bytostí, které tu dlí v mužských tělech…ano, tak to musím napsat, protože se teď vnímám na chvíli v milosti v rovině, která je až za dualitou muž-žena….A přitom poselství, které teď jde, je o této mužsko-ženské dualitě:

Rovnodennost, nov a zatmění Slunce

20. 3. 2015

Rovnodennost, nov a zatmění Slunce.

Kombinace nebeských těles a kombinace uvědomění si Kdo JSME.
Pracuji na novém projektu a vnímám, jak všechny planety v jakémkoli nastavení jsou ve spojení,
je-li i člověk “Vědomí”. Není, kdo by koho řídil, je souznění.

Kultivace lidské mysli (podvědomí)..

19. 3. 2015

Podvědomí lidí je mocný nástroj mysli, který nekultivován roztáčí stále dokola “opakovanou historii”. Na jednu stranu objevíme řeč delfínů a to,
že jsou to naši bratři a sestry. Na druhou stranu se jako lidé navzájem stále okupujeme… O – kupujeme.
Nemám vůbec dobrý pocit z toho všeho a také jako žena neznám řešení. Znám řešení s dlouhodobým efektem.

 

V Přítomnosti – národa a lidství

12. 3. 2015

Včera 11.3. 2015 jsem byla s přítelkyněmi pro vodu u studánky sv. Jana.
Kdo mě zná v míře “mého” působení ví, že se zabývám i transformací historických traumat širších systémů.
Je to prostě součást mého poslání-povolání zde na Zemi…

Kalyani “O reinkarnaci”

 5. 3. 2015


Kalyani Kdo jsem já – úcta vědomému početí

16. 2. 2015


Nové paradigma – SPOLU

5. 2. 2015


Kalyani vhled a houby

25. 11. 2014


Srdce volá: OTEVŘEME ZNOVA CESTU SRDCI!  i s vhledem od Petra

8. 10. 2014

Jílové u Prahy … Je úplněk i zatmění ….
Včera, proveden rituál pro svobodu od “pout” bankovnictví. Kolik lidí je
připoutáno. V nesvobodě rozhodování o ŽIvotě. Kolik jich je připoutáno k této ” jámě” Kolik Duši?
Jen tak, jako by nic.

To skutečné je uvnitř

10. 9. 2014

Rozpadlé království, Královna s rozpadlým královstvím vně… To skutečné je uvnitř…
Nemůže Být nikdy rozpadnuto. Přesto stojím a zřu..

Vhled Kalyani k Velkému kříži

16. 4. 2014

Vážení, Tentokrát jsem k ” mému” vhledu připojila slova čtyř žen – astroložek,
jejichž názory se mnou rezonují. A k jejichž textu jsem byla přivedena. …
Celý vhled >>>


Za SLOVEM i VE SLOVĚ … JSEM

30. 7. 2013

Probudit se – jen tak, a zářit – probuzena – JSEM. …

Pro TENTO DEN 

27. 7. 2013

Pro TENTO DEN … 29.07.2013.  Jsem TU.
A děkuji, že MOHU být součástí …

Hvězdné nebe na Zemi

18. 7. 2013

Kód Hvězd vstupuje, otevřenost Srdce je bránou, dýchání v těle je CESTOU,
prožívání života je ZÁŘÍ Hvězd na Zemi … Děkuji za Hvězdné NEBE na ZEMI.

Odevzdávám… JSEM CELÝ ČLOVĚK 

22. 3. 2013

Odevzdávám to vše, co jsem nucena dělat, abych byla … viděná – viděné ….
Říkám NE všemu, co musím hrát …
Celý vhled>>>