Home » Cesty a Poutě

Cesty a Poutě

Co znamená “Cesty a Poutě” v prožívání Sofie Kalyani?

Co se asociuje ve Vaší mysli, kdybychom nazvali Sofii Kalyani průkopnicí, badatelkou, mysti(y)čkou?

Sofie Kalyani o svých Cestách říká, že nikdy nejezdí tam, kam nebyla zavolána nebo pozvána. Každá Cesta má vyšší smysl. Vnímá, že propojuje místa, která zavolají o propojení. Cestuje sama, s partnerem nebo provází skupiny a vždy má Cesta obsahovou náplň Poutě.

Co je to Pouť?

S úctou k ochráncům a strážcům všech míst, všech Učení a také ke skupině, k lidem, ke svým tělům, nechat působit transformaci, komunikovat v duchu Smíření a Soucitu a užívat si novosti každého kroku vědomě. Součástí Cest jsou rituály, praxe a opravdovost prožívání. Sofie vždy klade důraz na respekt k Sobě a k ostatním, k tradicím, do kterých vstupujeme i které v Sobě neseme a v pokoře poukazuje na vzájemné učení z různých dimenzí. Cestování je její vášní, miluje komunikaci s horami, sopkami a oceánem. Cítí telurické proudy planety Země, jejich spojení s Hvězdami a cestování prožívá ve spojení s nimi.
To je Sofie Kalyani cestovatelka, badatelka, vědomá Žena.

Od malička každou noc cestovala do spojení s Mistry Neduality, prožívala jejich Učení vnitřně a od roku 2007 se otevřela pro toto poutnické vědomé cestování.

Na tomto webu najdete zaznamenány některé z těchto Poutí a Cest.