Home » Satsang

Rok 2020, 2021, 2022… 

Satsangem je teď každý přímý Přenos nabízený zde >>


V letech 2017, 2018 a 2019
předává Sofie Kalyani satsangy individuálně při osobním setkání.


Satsang se Sofií Kalyani v Brně

Píše se rok 2016
– 27 let od sametové revoluce a otevření možnosti žít projevenou SPIRITUALITU.
Jak hospodaříme s nám svěřenou svobodou?

– 16 let po tom, co v letopočtu začalo zářit číslo 2.
Jak si umíme užívat SPOLU?

– 4 roky od vstupu do nového paradigmatu.

Jak jsme se proměnili pro Novou dobu a projevujeme odpovědnost za nám svěřené dary?

Zastavení, sladění a povznesení. To je Satsang.
Rada Bytosti nesoucí universální hvězdnou moudrost – to je Satsang.
Orientace vycházející ze “za časem a prostorem”. Jak ctíme linie Bytostí žijících v tomto stavu?
Otázky… Nečekejte odpovědi – nechme dít EVOLUCI.
TO je SATSANG.


 Satsang s Kalyani Sofií v Brně

29. 10. 2015
PředDušičkový čas. Zastavení.
Setkání po cestě Bhutánu v naprosto novém nastavení i těla. Na Podstatě se nic nemění.
Přijďte pocítit změnu, která se již těžko popisuje slovy.
Otevírání Srdcí i mysli = Moudrost, přijímání těla = živost.
Rozvazování karmických pout.
To vše se děje. Je DÁNO.  Přijetí Daru života. ŽIVOTA. I v čase uctění smrti.
Cokoli, co v sobě přinášíte, je vítáno a objímáno.a
a
Děti jsou vítány!
Kalyani Sofie pří-z-pěvek za děti nečeká (zároveň nebrání prožití radosti rodičům, mají-li impuls přispět).
a

Jak se při Satsangu chovat?
To je častá otázka. Je přínosné si uvědomovat, že vstupujeme do prostoru, který léčí a povznáší. Že bytost, která Satsang nabízí, prošla dlouhou vědomou Cestou, aby nyní mohla říci MOHU. Není to cesta pouze jednoho života, ani pobývání pouze v jenom těle. Že prošla cestou zkušeností, vědomostí i schopností, cestou dosahování titulů, úspěchů, her i proher, moci i bezmoci, aby to vše mohla odevzdat a nyní JEN Být. Je přínosné v celém průběhu prostě Být a o nic se nesnažit. Jedno-Duché slovo k tomu,
jak se CHOVAT je Sami Sebe CHOVAT …… CHOVAT se v úctě Sami k Sobě. Vzá-jemně. Děkuji.

a

 
Organizační informace:

Kdy: 29. 10. 2015, 18:00 – 21:00

a

Akce již proběhla – Zpětné vlnky zde


 

Satsang pro Život s Kalyani v BRNĚ

28. 4. 2015

Naše společné setkáni se blíží. V této celé pohnuté době, kdy se Země očišťuje, třese je čas se spojovat a vnimat nejen Kým jsme,
ale také CO DĚLÁME… Sobě , druhým… Jak si způsobujeme to, že je to jak to JE. A Jak TO je?

Vzpomínáte? Je tu něco, na co jsme opravdu zapomněli. Je čas si rozpomenout.
Ticho je Slovem – Slovo je skutkem – Skutek je Tichem
Přijďte prožít, jaké je to být opravdu viděn. Jaké je to být opravdu slyšen.

Kdo je viděn?
Kdo je slyšen?
Kde se držím pevně starého ve mně?
A Kdo se to drží?

Když si položíte do nitra tyto otázky, objeví se odpovědi. Čí hlas je odpoví?
Mohu znovunavrátit důvěru Vašemu Srdce, aby i ono mohlo slyšet, vidět i znít. 
Skutečně znít.

Znít Skutečností.

 

Kdy: 28. 4. 2015, 18-21 hodin

Akce již proběhla – Zpětné vlnky zde

 a


 

Satsang pro Život s Kalyani v BRNĚ
Požehnání Ze-Mě

4. 11. 2014

Kalyani: V květnu při Satsangu v Brně jsme zaseli semínko. To nyní roste a sílí. Netušila jsem, čím vším ještě budu provedena,
aby Bytí bez ” řešení ” problémů bylo ukotveno v planetární rovině. Vědomý Průchod “klinickou smrtí”, kdy moje fyzické srdce přestalo na chvíli bít.
Navrácení zpět na Zem s jasností dalších kroků. Úplně nová slova a kroky v Rituálu na tantrickém festivalu. Meditační semináře za aktivní účasti přítomných Duší v dětských tělech. Svatováclavské meditace s přítomnými dětmi…. Satsang v Plzni….

Mohu přijít, kam jsem zavolána. Děkuji, že mě opět v BRNĚ voláte.

Hvězdné vědomí ve Vznešené přítomné Živosti.

To je To, co mohu nabídnout při tomto i dalších satsanzích.

A v rámci nové vize…ke svobodě Duší.
47.výročí mého okamžiku početí….přesně v těchto dnech  jsem byla POČATA.
A moc dobře si vzpomínám, jaké to bylo.
Tak si pojďme užít tuhle Přítomnost. 
Svědectví. Sdílení. Oslavit Přítomnost vědomě. 

A také materializace Nové Vize, která se snesla na Zem.

Vzpomínáte? Je tu něco, na co jsme opravdu zapomněli. Je čas si rozpomenout.

Ticho je Slovem – Slovo je skutkem – Skutek je Tichem

Přijďte prožít, jaké je to být opravdu viděn. Jaké je to být opravdu slyšen.

Kdo je viděn?

Kdo je slyšen?

Kde se držím pevně starého ve mně?

A Kdo se to drží?

Když si položíte do nitra tyto otázky, objeví se odpovědi. Čí hlas je odpoví?

Mohu znovunavrátit důvěru Vašemu Srdce, aby i ono mohlo slyšet, vidět i znít. Skutečně znít. Znít Skutečností.

Vše je dobro – volné. I když z pohledu Věčnosti je celá dobro – volnost dost iluzí. To je fakt planety Země.
A tady teď žijeme. Tak co s tím? Tak přijďte slyšet a materializovat Novou Vizi.

Kdo toužíte jít v těchto otázkách více do hloubky, je tato možnost na meditacích

16. – 23. 12. 2014

VZNEŠENÝ DECH – DECH VZNEŠENÉHO – KRÁLOVSKOU CESTOU 

Dobro – družné meditace “Kdo jsem já?”

 

Kdy: 4. 11. 2014, 18-21 hodin

Akce již proběhla – Zpětné vlnky zde


Satsang pro Život s Kalyani v PLZNI
Požehnání Ze-Mě

20. 10. 2014

Kalyani: V květnu při Satsangu v Brně jsme zaseli semínko. To nyní roste a sílí. Netušila jsem, čím vším ještě budu provedena,
aby Bytí bez ” řešení ” problémů bylo ukotveno v planetární rovině. Vědomý Průchod “klinickou smrtí”, kdy moje fyzické srdce přestalo na chvíli bít.
Navrácení zpět na Zem s jasností dalších kroků. Úplně nová slova a kroky v Rituálu na tantrickém festivalu. Meditační semináře za aktivní účasti přítomných Duší v dětských tělech. Svatováclavské meditace s přítomnými dětmi….

Mohu přijít, kam jsem zavolána. Děkuji, že mě teď v PLZNI voláte.

Hvězdné vědomí ve Vznešené přítomné Živosti.

To je To, co mohu nabídnout při tomto i dalších satsanzích.

A také představení Nové Vize, která se snesla na Zem.

Vzpomínáte? Je tu něco, na co jsme opravdu zapomněli. Je čas si rozpomenout.

Ticho je Slovem – Slovo je skutkem – Skutek je Tichem

Přijďte prožít, jaké je to být opravdu viděn. Jaké je to být opravdu slyšen.

Kdo je viděn?

Kdo je slyšen?

Kde se držím pevně starého ve mně?

A Kdo se to drží?

Když si položíte do nitra tyto otázky, objeví se odpovědi. Čí hlas je odpoví?

Mohu znovunavrátit důvěru Vašemu Srdce, aby i ono mohlo slyšet, vidět i znít. Skutečně znít. Znít Skutečností.

Vše je dobro – volné. I když z pohledu Věčnosti je celá dobro – volnost dost iluzí. To je fakt planety Země.
A tady teď žijeme. Tak co s tím? Tak přijďte slyšet a materializovat Novou Vizi.

Kdo toužíte jít v těchto otázkách více do hloubky, je tato možnost na meditacích

24. – 31. 10. 2014

VZNEŠENÝ DECH – DECH VZNEŠENÉHO – KRÁLOVSKOU CESTOU 

Dobro – družné meditace “Kdo jsem já?”

Kdy: 20. 10. 2014, 18-21 hodin

Akce již proběhla – Zpětné vlnky zde


Vodnářský Satsang pro Život s Kalyani v BRNĚ
Požehnání Ze-Mě

Kalyani:  V květnu při Satsangu v Brně jsme zaseli semínko. To nyní roste a sílí. Netušila  jsem čím vším ještě budu provedena,
aby Bytí bez ” řešení ” problémů bylo ukotveno v planetární rovině. Vědomý Průchod “klinickou smrtí”, navrácení zpět na Zem s jasností dalších kroků.
Úplně nová slova a kroky v Rituálu na tantrickém festivalu. Meditační semináře za aktivní účasti přítomných Duší v dětských tělech….

Mohu přijít, kam jsem zavolána. Děkuji, že mě v Brně voláte.

Hvězdné vědomí ve Vznešené přítomné Živosti.

To je To, co mohu nabídnout při tomto i dalších  satsanzích.

A také představení Nové Vize, která se snesla na

Ticho je Slovem- Slovo je skutkem- Skutek je Tichem

Jaká je moje mise zde?

Jaké je mé poslání?

Kde se držím pevně starého ve

A Kdo se to drží?

Když si položíte do nitra tyto otázky, objeví se odpovědi. Čí hlas je  odpoví?

Mohu otevřít Vaše uši ještě víc slyšení, vnímání sami Sebe, když budete chtít.

Vše je dobro- volné. I když z pohledu Věčnosti je celá dobro- volnost dost iluzí. To je fakt planety Země.
A tady teď žijeme. Tak co s tím? Tak přijďte slyšet novou Vizi.

S těmito otázkami budeme v kontaktu i na meditacích……

25. – 28. 9. 2014

VZNEŠENÝ DECH – DECH VZNEŠENÉHO – KRÁLOVSKOU CESTOU 

Dobro – družné meditace “Kdo jsem já?”

Akce již proběhla – Zpětné vlnky zde

pirko_bile