Home » Královská jóga – Advaita Retreat » Kdo jsem Já? “Bez názvu”

Meditace “Bez názvu”

O těchto meditacích Vám nemohu napsat vůbec nic. Budou hodně speciální. Možná budou takové jaké je znáte,
možná budou úplně jiné.
Nevím, co bude po mém  návratu z Bhútánu, himalayského Království Štěstí.
Vím, že vše bude pro Štěstí všech Bytostí.
a
A že cesta, kterou kráčíme, směřuje jasně do prožívání obyčejnosti Poznání.
Vše je dobré, v pořádku, takové jaké TO je. 
a
Přijeďte prožít Živoucí Přítomnost.
Děti vítány.
a
a

“Aktualizační vhledy Kalyani Sofie, Leny Lvovské a slovo Kateřiny.. zde”

a
a

Sútra srdce

Tak jsem slyšel. Kdysi dlel Vznešený, společně s mnoha nejvyššími bódhisattvy a mnichy, na vrchu Grdhrakúta, poblíž města Rádžagrha. Vznešený seděl stranou, ponořen v samádhi a ctihodný Avalókitéšvara rozjímal nad hlubokou Pradžnápáramitou.
a
Šáriputra, ovlivněn Vznešeným, promluvil k bódhisattvovi Avalókitéšvarovi takto: Pokud si syn nebo dcera vznešeného rodu přejí studovat hlubokou Pradžňápáramitu, jakým způsobem to mají dělat? Avalókitéšvara odpověděl takto: Pokud si syn nebo dcera vznešeného rodu přejí studovat hlubokou Pradžňápáramitu, nejprve se musí zbavit všech představ o vlastním . Nechť přemýšlí takto: Osobnost? Co je to osobnost? Je to trvalé jsoucno, nebo je vytvořena z elementů, které jsou pomíjivé? Osobnost je vytvořena z patera způsobů uchopování: tvaru, pociťování, vnímání, podvědomých tvořivých sil a vědomí, které nemají žádnou vlastní podstatu.
a
a
Organizační informace:

Kdy: začátek 25.9. v 18:00, závěr 28.9. v 16:00
Kde: Vysočina – v blízkosti Chotěboře
Výše pří-z-pěvku: základní pří-z-pěvek je 3300,- Kč. Vaše rozhodnutí přispět i částkou vyšší je vítáno.
Na požádání je možné snížení pří-z-pěvku o 300 Kč  pro učastníky meditací na Hvaru 2015 a rodiče s dětmi.
Částka za ubytování a stravu je 1380,- Kč
Celkem: 4680,- Kč
Organizace a informace: idakeltnerova@seznam.cz

a

Akce již proběhla – Zpětné vlnky zde

pirko_bile