Home » 30.3.2020

Pro Ženy

Buďte ve spojení a připojte se k Youtube kanálu s “uzdravujícími vibracemi” ZDE a k newsletteru ZDE.

Dnes 30.3.2020 tento příběh otevřel vznik stránky pro Ženy.
A začalo to dááávno SVĚTLEM ŽENY… >>

Ve spojení s Ženami 
Dnes 30.3.2020 mi přišel e-mail od přítelkyně Věry Kočky (www.verakocka.cz)

Čtu s úžasem poslaná slova… a hledím na papír, kam jsem před chvílí vepsala slovo “Grál.” Do místa na časové ose, lineární časové ose, kde si vzpomínám, že jsem nebyla “hledající Grál”, byla jsem “vylévající nektar Grálu”…tekoucí nektar…
V ústní tradici…v Evropě…cca před 800 lety. Nejen v Tibetu… I V EVROPĚ… 
Vybavuje se mi název mého vstupu pro Allfest 2020 v květnu.uvědomuji si , jak jsem měla pocit jakési neurčitosti, zda Allfest bude…nerozuměla jsem mu, teď je jasněji. 
Tělo je…je? Ramana Mahariši a Tajemství Grálu. 
Zřejmě se Grál již vylévá a nepodléhá  lidskému “plánování”…
A představě o oddělenosti…rodí se Bytost zvaná Lidstvo. 

Věra Kočka:
Sofie, mám pocit, že Ti mám napsat i o dnešním obrázku Grál, jak mi na stránkách naskakuje každý den “kartička dne”. Přikládám příběh, který jsem s tím to obrázkem zažila. Na průhledném poháru jsem tenkrát viděla právě opaleskující zářivý nektar. . .jak o něm mluvíš a píšeš. Byl nádherný, to ani věrně namalovat nejde, jen obrázkem naznačit.Obrázek Grál někteří považují za příliš tmavý, ale je ze všech skrze mě namalovaných obrázků nejblíže rozhraní projeveného a neprojeveného, nejblíže tomu, co nejde vyjádřit. A přišla k němu tato báseň:

Grál
Věra Kočka

Kam zmizely tvary?
Kam zmizela jména?
Dávám lásku nebo přijímám?
To už nerozeznám …
Jak uchopit Ono neuchopitelné?
Jak najít dávný Grál?
Bez hledání v zastavení mysli vždy na dosah tu “stál”.

Neuchopen, beztvarý a přec láskou přetéká,
v Teď čekajíc, až uhasne i po něm touha odvěká.
Tak prázdný a přec přetéká,
všeobsahující Živá Prázdnota…
Bez úsilí v lásce odevzdán,
nalezne ho Královna i Král.

A teď ta příhoda:

Chlapec, který mě poznal
Koncem roku 2012 si na Vánočních trzích v brněnském podzemí vybíral malý chlapec obrázek. Neomylně sáhl po zdánlivě černé kartičce“ Grál“. Matka i otec se ho ptali, zda nechce raději vlka, lva nebo nějakého draka. Bylo ale už pevně rozhodnuto a já jsem vnímala láskyplný respekt, s jakým rodiče k svému synu přistupovali. Když všichni po chvíli odcházeli, chlapec se otočil a podíval se na mě pohledem, který uviděla i moje dcera Kateřina. „Mami, já jsem TO viděla“, hned prohlásila a obě jsme si nemusely nic vysvětlovat.

Chlapec, který nepotřebuje číst text na zadní straně a který ví. Moudří rodiče.

Teprve potom jsem ještě zavzpomínala a nahodila pár dojmů i letmých vzpomínek :
Oči se setkaly a mě zavedla vzdálená vzpomínka do Himálají. Chlapec, který zná nauku podávanou od úst k uchu. Rozum si nevzpomíná, ale srdce ví. Ten čas už zavál himálajský sníh či pouštní písek posvátného okrsku.

Vzpomínka na Jednotu

Tak se opět vidíme
Moje srdce láskou skáče
Jen pár minut sdílíme
Věčnost v očích odráží se

Opět jsme se zahlédli
A přítomnost ožila
I já už si vzpomněla
Co jsem tenkrát cítila

Potud vzpomínka na společné chvíle v Jednotě.

Sofie, ještě jednou moc děkuji za videa, ještě si je budu v klidu pouštět, všechna jsem je ještě neviděla. 

Měj se krásně

Věra Kočka

www.verakocka.cz

Brána léčení – Corona 13. – Odpovědnost, slova, vliv

Brána léčení – Corona 17. – Vysvětlení k Mantře zářivého Lidství a další aktuální inspirace

Buďte ve spojení a připojte se k Youtube kanálu s “uzdravujícími vibracemi” ZDE a k newsletteru ZDE.