Home » Aktuality

Tento web žije!!!

V menu klikněte na “Healing gate – Corona”

Od 5.3.2020 Sofie vystoupila po 5 letech z Tichého ústraní A …
“začalo se tvořit …” z Ticha… do SLOVA… do TĚLA…
a po spirále zpět…

Aktuálně

Vhledy (více o vhledech)

Media

Do roku 2020 platilo:
V letech 2018 – 2020 Sofie Kalyani ukotvuje v ústranní transformaci svého fyzického těla. Prohlubuje zkušenost integrace “slovníku” i učení mystiky, advaity a dzogchenu do Prvotního stavu. 
V respektu k pozornosti projevu úcty (od 1.10.2018 trvání 1 rok) k “odchodu” Rinpocheho Chögjal Namkhai Norbu.
Cestuje pro vytváření mezikulturních mostů.
Nabízené aktivity vznikají spontálně z projevené aktivní Moudrosti Přátel na Cestě. 
Máte-li zájem o její veřejné vystoupení, přednášku či rozhovor, zašlete e-mail na info@kalyani.cz

Spolutvoří:

Darja Janíčková
www.lektorum.cz

Ida Sára Keltnerová
www.idasara.cz

Od Sofie K. Sarras:
Poděkování všem, kteří stále a bděle tvoří toto, co k Vám přichází… Darja z Bali, Ida z Jílového, a další neviditelní… Lidé…bez kterých by to nešlo:  Libor, Dagmar, Jirka s dcerami Nikol, Stellou, Jasmínkou a synem Adrím, dcera Lucinda s Honzou a synem Maxmiliánem, Lucie s dcerou Maty, Pavel, Leny a dcery Anika, Emička a Elis, Marie, Petr a syn Péťa, Pavlína s rodinkou, Jarmila (maminka) a Dagmar (dcera) Horovy, Svatava, Šárka, Šárka, Marie s rodinou…a Karla, Patrik se synem, František, Martina a synové Viki a Bertík, Jana, co překládá do italštiny, Žena, jejiž jméno ani neznám překládajicí do francouzštiny…a mnozí další a omlouvám se, jestli je nejmenuji…však o kterých vím v Srdci…ze Slovenska Vierka…všichni, kdo prostě jakkoli pomáháte…i zpětnou vlnkou…návrhem, propojením, praxí…šířením…