Home » Vhledy » 16.4.2014

 

Vhled Kalyani k Velkému kříži
16. 4. 2014

Vážení,
Tentokrát jsem k ” mému” vhledu připojila slova čtyř žen – astroložeKalyani_57k, jejichž názory se mnou rezonují. A k jejichž textu jsem byla přivedena. Nic jsem aktivně nevyhledávala. Nadchl mě jejich zkušenostní pohled, jejich slova, která vyjadřují popis, vhled do události VELKÝ KŘÍŽ,  který vrcholí 22. a 23. 4. 2014
Vnímám, že toto spojeni úhlů pohledů nabízí perspektivu, která ukazuje dostatek možností,
jak Být bděle v tomto Dění, kdy je DÁNO .
Připojuji se jako pátá žena,
S vhledem,vizí, poselstvím, které ve mě vyvolává velký respekt, úctu a pokoru.
Tři dni jsem meditovala nad obrazem této události, v noci procházela různými úrovněmi.

Naše planeta prochází Vzestupem. S Ní i lidstvo. To všichni víme.
Celý proces se zintenzivnil v říjnu 2011. Od té doby procházíme ” drobnými kvantovými skoky,” které jsou postupné, aby to vše bylo SNESITELNÉ.
Probíhá VZESTUP PLANETY skrze SESTUP vysokých vibrací ( Světla, Ducha, Prázdna.. To je jedno jak TO nazvat, prostě se TO děje- Duch vstupuje do hmoty, hlava i ocas Urobora jsou spojeny)
POSTUPNOST je proto, aby naše nervová soustava toto vydržela, aby planeta “zůstala pohromadě”. Je to velká milost, která se nyní děje.
A ať se nám všem děje cokoli, receptem na plynulý postup je jasné
ANO, NE, DĚKUJI, NEVIM. STOP- POTŘEBUJI ČAS. PROSIM JEMNĚ.
Hlavně rozhodně a JASNĚ.
To co z výše uvedeného neplatí pro úroveň planetární proměny je STOP- POTŘEBUJI ČAS.
Ten jsme měli předchozích 13.000 let.

Vhled Kalyani:
Nastavení planet, tak jak jsou ve Velkém kříži, přinesou pro planetární vědomí tudiž i pro nás velký skok.
Zřu tento obraz:
Víte co se děje s člověkem, když mu selže srdce? A je přitom v blízkosti kardistimulátoru? A šikovných lidí kolem?
Nastane resuscitace. Na kardiostimulátoru se nastaví taková hodnota elektrického výboje, která je oživující a stimulující pro lidskou tkáň. je vysoká, ale s jasným záměrem, aby srdeční tkáň znovu naskočila. Přiloží se elektrody a do těla se pustí elektrický výboj. Tím se Srdce člověka oživí a je- li  to součástí Vyšší vůle, dojde k nové pulsaci v srdci, návratu “života ” do těla.
(Ty elektrody jsem v rámci působení na koronární JIP v mých 18-26 letech mnohokrát držela v ruce a byla součástí “oživení srdcí”)
A toto se děje nyní s planetou Zemí a s planetárním Vědomím na všech úrovních. Tedy i s kameny, rostlinou říší, zvířecí řísí i člověkem…..
K největšímu výboji dojde 22.a 23.4. ( Petra Nel Smolová – 23.4. v 18.15.)
Však nelpěme na minutách, proces se děje již nyní. Postupně.
Místo dvou elektrod, tu budou čtyři.
Čtyři  planety budou zářit z kardinálních znamení do planetárního vědomí Země. Jejich spojením se aktivuje střed – Vědomí pátého elementu, dojde k povýšení všech elementů a …
Do planetárního vědomí bude ukotvena nová Dimenze..
( vidím obraz jak všechny čtyři planety celou konfigurací zamíří a Universálni puls jimi projde k planetě Zemi. Prostě dojde k VÝ-BOJI,  aby mohlo dojít k VÝ-VOJI) všechny čtyři planety jsou hodně živé a vlastně již teď se moc radují z celé akce.
Mohlo by být napsáno mnoho slov, volím Jedno- duchost.
Až poté, po planetární resuscitaci, vstoupí do Bytostí nová kvalita ODVAHY PROJEVIT KDO JSME. Bude absolutní podpora. Ne PROTI  někomu nebo PRO něco. Prostě ze sebe.
( připoměla se mi tu slova T. Kluse:už nepůjdu na Slavíka, ne proto,že mám k někomu výhrady, ale prostě proto, že MĚ TAM nebylo dobře)
Dřív toto  nebylo možné. Tolik tisíciletí čekáme na tento okamžik.
( já jsem musela v minulém roce projít velkou proměnou těla,stažením se ze světa, rozpadem všeho co bylo mozné,abych byla připravena, a mohla nyní psát tato slova a děkuji za každý okamžik, bolest i radost)
Poslední budou první ( ne že by o to stáli, ale prostě to jimi bude tak hýbat), popadají iluze, všechna přesvědčení budou opadat a to dost rychle. Nejen o tom, Kdo jsme, ale také jak se máme chovat, jak máme vypadat, jak máme mluvit či mlčet. Bude nám jasné, s kým je nám dobře a s kým ne. A budeme to jasně projevovat.
Začnou vstupovat nové inspirace pro nové kroky, způsoby vnímání.CHOVÁNÍ SE.
Začneme se CHOVAT. Doposud jsme se STRACHCHOVALI.
Nyní se začneme CHOVAT ( ve všech významech toho slova).
To podstatné je, že to, co nás ještě jakkoli drželo zpět, to zůstane jen jako iluze mysli, iluze pocitů..projektovaná do těla.
A my si to budeme moci vyvolat, ale v planetárním vědomí už to nebude.
Nebude na co se vymlouvat, schovávat se.
I když si iluzi můžeme ponechat, proč ne, ale nesmíme se divit, že bude víc a víc lidí, kteří tu hru na iluzi strachu a nevědomosti Kdo jsme, už nebudou chtít s námi  hrát :-))))
Hodně lidí může završit cestu sjednocení, ale je to dobrovolné!!!
Podstatné je, že znovu získáme kvalitu ŽIVÉ NEVINNOSTI  a budeme si vzpomínát, co znamená TVOŘIT z Prázdna, co znamená být Boží dítě, co znamená si HRÁT. OPRAVDOVĚ.

Co je fajn ještě zmínit je to, co popisuje Leny Lvovská.
To je to, co mě v meditacích a při vhledu, kdy koukám na planetu ” shora” , jasně “svítilo.”
Ke kvadratuře ještě silný trigon Jupiter, Sarurn, Venuše s Chironem- ve vodních znameních.
To je milost ooobrovská, taková něha a očištění je k tomu všemu zajištěna.
Vnímam obrovskou náruč, která tak zdravě drží a přitom vyprovází na cestu. Takové trochu popleskání po zadečku.. Aha …pomlázka od planet ve vodním trigonu.
Spíše to však nazvu láskyplným vyprovázením do plnosti ODVAHY.
A nad tím opozice Lilith a Luna.. Vzrušující.
Tam nemám žádný obraz, jen takový úsměv, když je úspěšně završeno Dílo, které je vlastně startem pro Nové.
Čtverec, nad ním trojůhelník, nad ním úsečka a… 4. 3. 2. 1… TEĎ,teď,teď

Co je možné v těchto dnech pro sebe udělat.
Prostě být otevření a bdělí. Tančit, radovat,malovat pracovat- Tvořit.
Co Vám vyvstane v nitru. hlavně se nebrzdit, v respektu k druhým.
Může se Vám začít chtít zpívat, znít, broukat si..jako novorozeně( prosím jen ne infantilnit o tom to neni),
Mǔžete začít nově vnímat dech a tlukot srdce, jako by se rozeznělo v celém těle.
Můžete cítit narovnávání páteře ( už se intenzivně děje)
Hlavně nic neřešte!!! Jako že by jste něco měli důležitého udělat.
To důležité dělají planety včetně Země a ty si na tom nezakládají.
PROSTĚ SE TO DĚJE PROSTĚ.
Určitě můžete sdílet, být s bytostmi společně a podporovat se v tom celém přáním štěstí..
S Bytostmi všech říší
Může se vám chtít vyjádřit lásku.. Předat ji slovy. Dotykem, milováním. Udělejte to.
Kdyby někdo pociťoval, že je to na něj hodně
– náruč Matky Země je připravená…
Dejte si vanu se solí, snězte kořenovou zeleninu, lehněte si do trávy, vykoupejte se v potoce..
Dýchejte chodidly, zpomalte své tempo…
A kdyby bylo nejhůř – skloňte svou páteř, dotkněte se hlavou Země, dýchejte a nechte,požádejte,  ať si Matka Země, její střed, vezme to vše ” nejhůř.” … Co vy si myslíte že ve vás je…třeba se omluvte.
A děkujte, děkujte, děkujte
A celá ta krása, která se tu děje se Vám zjeví…. Je tu trvale a stále
Jen po VELKEM KRÍŽI bude víc vnímatelna, cítitelná
…pro toho, kdo v klidu a nezištně přichází…

16.4.2014. Kalyani www.cestoudomu.cz
( prosím text neupravovat, nedělit, slova jsou ” snášena ” přímo.)

Leny Lomtatidze Lvovská (zaslala  na mou źádost  při aktivním maminkování, takže psáno přímo, nijak neupravováno): www.lenylvovska.com
Velký kříž v kardinálních znameních Uran v Beranu, Jupiter v Raku, Mars ve Vahách, Pluto v Kozorohu je konstelací ČINU. Vše, co zrálo a chystalo se, se teď potřebuje projevit… někde to bude hodně praskat… Jde i o rozpad lineárního vnímání času, do teď platících souvislostí a obecných pravd… Kdo se toho bude držet, bude v křeči nebo ho to povleče či rozstřelí… Jsme voláni k zodpovědnosti a k uvidění se jako tvůrci.
Pořád mi jde spojení “Ondřejův kříž”, ale nevím moc, co to znamená…
(No něco o tom je na webu.)
Hodně to vidím tak, že křížů bylo mnoho, ale jen na jednom byl ukřižován Ježíš.
Takže mi vystupuje to, co je “na tom” kříži asi víc než kříž samotný. Ten mi připadá zcela jasný, nosný (ve smyslu prvního odstavce).
Na kříži je vodní trigon  Jupiter v Raku – Saturn ve Štíru – Venuše(s Chironem!) v Rybách. Pořád se mi k tomu ukazuje obrazec květiny, která má v každém lístku symbol jednoho z velkých nýboženských proudů na planetě – viděla jsem ji poprvé v Indii u Sai Babi. Teď v Lovině mě déšť zahnal do restaurace k ženě, která navštívila Sai Babu a vše se oživilo… Sjednocení duchovní proudů…Vykvetení jejich společné podstaty.
Cítím v tom vodním trigonu velké rozpouštění (odhrnování) závojů z doby Ryb, kterého je třeba… Proud ze srdce, který léčí bezmezně (Venuše s Chironem v Rybách), ale zároveň je velmi v řádu a nekompromisní (praskání skořápek, Saturn ve Štíru) aby bylo políbeno, povzneseno a vyloupnuto vše, co jen trochu být může (Jupiter v Raku)…
Mluvení o tématech, která byla tabu… Sexualita a co za ní skutečně je…
Děti – kdo jsou, co přinášejí, co mi jim děláme-neděláme…. SLOVO, síla slova…a s tím spojené vzdělávání a přenos informací….
KDO JSME…
I když sklon ze zvyku bude na mnoha místech k revoluci (Luna ve Vodnáři), nějak vidím spíš, že je tu možnost, aby celý přechod byl jako postupné kvetení jara (pod Sluncem v Býku) staré listy jsou sráženy novými pupeny… i ty aprílové poryvy, ale ve finále Slunce, barvy, svěžest, květy…
Hodně na tom kříži bliká i opozice Lilith ve Lvu-Luna ve Vodnáři.
Vidím tam skrze to i nové pochopení “setkání s bolestí” – ne u jedinců ale v širokých vrstvách… zodpovědnost za bolest na Zemi….
Otáčení proudu energie tak, jak jsi to ukazovala na výcviku – NE od dětí do rodu, ale naopak – k dětem. Hodně lidí to potřebuje uvidět. Aby se pak mohli vědomě rozhodnout.

Alita Zurak: výňatek , celý text na http://www.mandalia.cz/mandalia/start.htm
Jedním z momentů naopak spíše krizových, prověřujících, bude pravděpodobně konec dubna 2014, kdy Uran v Beranu, Jupiter v Raku, Mars ve Vahách a Pluto v Kozorohu vytvoří konfiguraci zvanou Velký kříž (23.4. 2014). Čtyři planety aktivizují čtyři znamení a čtyři živly tzv. Kardinálního kříže, spojeného s jednoznačným pohybem vpřed, se směřováním do budoucnosti a jejím utvářením.
Velký kříž je konfigurace tzv. napjatých aspektů, tedy planetárních vztahů. Každá z planet, každý z aktérů Velkého kříže má svou představu o cestě vpřed, o tvoření budoucnosti: Uran v Beranu nabízí radikální osvobozující proměnu, nekompromisní restart celé naší bytosti, Jupiter v Raku nás učí uvolnit se a představovat si, jednat v souladu s našimi pocity, s naší intuicí, Mars ve Vahách chce formovat a uspořádávat naše záležitosti a vztahy, projevit více diplomacie, hledat kompromisy, zatímco Pluto v Kozorohu odstraňuje vnitřní i vnější překážky, nabádá nás k
mobilizaci skrytých sil a projevu nadlidské vůle…
Namísto spolupráce si však planety a jejich projevy mohou zdánlivě vadit, bránit si vzájemně v harmonickém pohybu vpřed. Požadavky Urana se dostávají do opozice, tedy do protikladu a
rozporu s požadavky Marsu, stejně tak vliv Jupitera je v opozici s vlivem Pluta. V těchto dnech se nám může zdát, že záležitosti, na kterých pracujeme, se jaksi zbržďují, můžeme začít pochybovat, pocítit zesílení vnitřních i vnějších konfliktů, které se mohou materializovat v podobě různých překážek a omezení.
Pokud se však uvolníme hlouběji, k čemuž napomáhá řada harmonických aspektů mezi vodními znameními a také s pomocí aktuální Luny ve Vodnáři, dokážeme třeba zrovna v tento den otočit „kolem karmy“, změnit přístup k celé situaci, můžeme naopak uvidět možnost propojení, rozproudění energií do stavu naprostého souladu a spolupráce. Podobně jako letní Velký Vodní Trigon v Roce Třináct se tato konfigurace může stát jedním z klíčových momentů roku. Může se stát katalyzátorem či spouštěčem velkých revolučních změn, které symbolizuje první z aktérů – geniální programátor Uran v Beranu, zásadně přehodnocující naše chápání života jako takového a našeho místa v něm, našeho přístupu k sobě samým…

Petra Nel Smolová:
http://www.novoucestou.cz/?p=38762
http://www.novoucestou.cz/?p=39296

Máša Růžičková:
http://www.astroinspirace.cz/2014/04/15-dubna-2014-uplnek-a-uplne-zatmeni-luny/

V úctě
Kalyani