Home » Vhledy » 18. 12. 2019

Slunovratová “Křišťálová výzva”
Sofie Kalyani Sarras
2019 – 2026

(English version here)

Vážení,

Ať darem je VĚDOMÍ, že slovo, Dar Podstaty a Předků je DAREM, nám potomkům.
Nemohu darovat víc. Vkládám do Tohoto celou Sebe.
DO PÍSMA ZE ZÁŘE HVĚZD I ZEMĚ. JSEM VE SPOJENÍ S OCHRÁNCI NAUK A PRAXÍ.
S DÍLEM TŘPYTU PRÁZDNA. S DÍLEM HVĚZDNÉ I ZEMSKÉ ČINNOSTI, 
S DÍLEM TRADIC KŘIŠŤÁLOVOSTI. 
Můj hlas se proměňuje i tělo… proto teď takto…. 
A… příští rok i s TĚLEM… HLASEM.

ZIMNÍ SLUNOVRATOVÁ “KŘIŠŤÁLOVÁ VÝZVA”
SOFIE KALYANI SARRAS

…tak, jak promluvily nejen hvězdy, hory a řeky… 
(prosím šiřte vědomě dál, nestojí to mnoho, způsobí to mnoho…) 

Každý si opatřeme křišťálový předmět, křišťál, křišťálový kus Země. Křišťálový kus ze mě??? Můžeme jím i podarovat celou rodinu, přátele, blízké a předat toto hluboké poselství. Je jedno, jakou velikost zvolíme. Důležitá je hloubka a čistota Záměru. Připojit se je možné kdykoli do 25.12.2019, dokud síly působí určitou vibrací, frekvencí.  

Od Slunovratu 21. – 22.12. až do 26.12. ráno nechme tyto křišťály s Námi. Blízko nás. Uvědomujme si spojení. Uvědomujme si Naše poklidné praxe, přání, udržujme vibraci vědomého ŽIVOTA. 
Náš  STAV – KLID – VLIV. 
Uvědomujme si PŘÍTOMNOST A PROPOJENÍ. EVOLUCI DĚLÁNÍ I BYTÍ. 
Přijímání stavu EXISTENCE I NEEXISTENCE. 
ZPÍVEJME, TANČEME, PLAČME, MILUJME SE, KŘIČME, COKOLI…
BUĎME AUTENTIČTÍ VE SVÉ PŘIROZENOSTI. 

26.12.2019 – 7.1.2020 ráno = 12 dní, dny udržování vibrace Vědomí Podstaty. V tyto dny tyto zářící křišťálky věnujme kamkoli Zemi, Vodě…kdekoli…jen je prostě VĚNUJME. A naslouchejme, třeba uslyšíte vnitřním sluchem v okamžiku věnování nějaké poselství. 
…uvědomujme si HODNOTU TOHOTO ČINU.
VYJÁDŘENÍ POZORNOSTI MATCE ZEMI, VYŽIVOVATELCE, TAKÉ OTCI SLUNCI, OPLODŇOVATELI. Všem elementům. 
Je toho tolik, co se tím děje, že sami, každý sám to prostě neobsáhneme. Je třeba SPOLU. Každý ve své   MOUDROSTI A ZKUŠENOSTI
Děkuji…za všechny dimenze. 

A když to ucítíte, můžete poslat Váš stručný příběh, poselství, které přišlo, fotku s křišťálkem na adresu info@kalyani.cz a my pro další generace můžeme toto archivovat a vytvořit pak společně tvořenou knihu. 
…PRO DALŠÍ GENERACE

I když hlavní a podstatný je ČIN k  Zemi, k Vodě… Neděláme to pro fotky, pro příběh, pro knihu, ale pro Přítomnost. Pro Zemi…pro klid předků a pro zdraví našich vztahů a Těl. PRO PODSTATU VĚDOMÍ, ŽIVOUCÍ LIDSKOU PŘÍTOMNOST. 
Je třeba věnovat se této Světelné “práci”. Nejen o ní snít, mluvit či meditovat, odděleně. 

Ukázalo se, hvězdy, hory a řeky, ochránci nauk, promluvili, že tuto hlubokou “práci” budeme opakovat vždy na Slunovrat a Rovnodennost v následujících letech až do roku 2026.
Je to opravdu velmi důležité.

Vhled: Slunovratové poselství 2019 a báseň
Video: Slunovratová inspirace 2017 – 2018
Video: Uzemnění a lehkost


Sofie K. Sarras 18. 12. 2019
(Tuto výzvu je možné šířit dál, s uvedením autorky, v nezkrácené, nezměněné podobě)