Home » Mantra

Co je to mantra v Sofiině předání?

Co je mantra? 
Co je Mantra Zářivého Lidství? 
V mé (Sofiině) zkušenosti: 


  • Mantra v “mém“ předání  je dar Světelného zvuku, řeči, písma, předaný ze sféry Prvotního zvuku – Soucitu. Světla a síly Lásky. Není omezena náboženstvím, či jakoukoli tradicí, národností. Věnuji tuto Mantru zářivého Lidství pro osvícení a osvobození VŠECH  cítících Bytostí. Pro vědomé početí i smrt. Pro Život, Prvotní stav, Lásku. Pro oslavu všech, kteří toto konali, konají a budou konat… Ať tato mantra zní celým světem a přináší svobodu a vědomý Život všem… dospělým i dětem. Šiřte ji dál … Srdcem, autenticky, jak Vás vede Vaše Moudrost…v tomto nelehkém čase…kdy se Srdce spojují… 
  • Jak mantra “vzniká”? Bytosti s tímto Darem a zkušeností (zkušeností ukotvení Vědomí mimo čas a prostor, mysli v její Podstatě) mohou toto “číst” z “Třpytu Prázdna”, znít, “předávat” a tím pomáhat dalším Bytostem “ přelaďovat” se na frekvence, v kterých si sami v Sobě rozpomínají na “svou” hlubokou moudrost, na Vědomí Sebe, na Prvotní stav…Mantra v mém předání působí po tu dobu, dokud v každém nenaplní svůj obsah, klidně po životy… pak se opět rozpouští do “Třpytu Prázdna”. Nevzniká na Ní připoutanost mysli.  Je to “živé SLOVO, živý projev SOUCITU, Lásky” 
  • Předání se děje dotykem, slyšením  zvuku, slov, zpěvu, čtením originálně zněného, psaného textu. Vždy je třeba se odkazovat na zdroj a tím udržovat spojení. A přiznávat okamžik vzniku: “Tato slova mantry Zářivého Lidství jsem já, Sofie K. Sarras zapsala  v českém jazyce 29.6.2019. Den po ukončení ročního “loučení” po “smrti” mého otce Jana Pavla Kroba. V průběhu ročního loučení a  “udržování spojení” (27.9.2018-27.9.2019) s Chögyal Namkhai Norbu Rinpochem, milovaným Mistrem Dzogchenu. Na ostrově Hvar, ve spojení s blankytným mořem a nebem. V čase provázení  meditačního retreatu”
  • Přátelé ji přeložili do anglického jazyka tak, aby zůstal zachován význam a zvuk tak, jak se mnou souzní 1.3.2020
  • Předala jsem Ji v roce 2019 v červnu, v srpnu a v říjnu osobně všem blízkým a 20.3.2020 byla předána Vám, veřejně do virtuálního prostoru…
  • A děkuji přítelkyni, další porodní bábě nového lidství, Tamaře Melisse www.tamaramelissa.cz za projev spojení, za souZnění a za inspiraci k napsání tohoto textu…
  • Stejně tak porodním nebabičkám Idě Sáře (www.idasara.cz) ….a Darje (www.lektorum.cz) … a dalším … I v malinkých tělech volajícím Moudrým… slyším Vás a konám jak nejlépe dovedu…  

Vděčná, vděčná, vděčná Sofie

Moře… spolutvořící Mantru zářivého Lidství 

Buďte ve spojení a připojte se k Youtube kanálu s “uzdravujícími vibracemi” ZDE a k newsletteru ZDE.